Aktuality

Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 5.6.2023 usnesením č. 0565/R15/23 schválila zastavení přijímání klientů do služby domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 7057786, poskytované ve Velehradě na ulici Buchlovská 301, v organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, začleněné do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096, s cílem snižování kapacity a dosažení úplné transformace.
   
PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

  1. Návštěvy klientů jsou umožněny každý den.
  2. Každá návštěva musí být předem nahlášena telefonicky nebo e-mailem u pracovníků domova, a to z důvodu možné nepřítomnosti klienta v domově (výlet, vycházka, návštěva lékaře, návštěva návazných služeb apod.).
  3. Návštěva může probíhat v návštěvní místnosti, v zahradním areálu DZP, i na pokoji klienta, neomezuje-li to spolubydlícího navštíveného klienta.
  4. Návštěvy nesmí svým chováním ohrožovat, omezovat ani rušit klid, pořádek a pracovní režim v DZP.
     

Velehrad, 23. 9. 2020, aktualizace 6. 6. 2023

Mgr. Michaela Ungerová, vedoucí DZP Velehrad - Buchlovská

Masopust v DZP Velehrad - Buchlovská

09.02.2024

Masopust v DZP Velehrad - Buchlovská

Masopust neboli fašank, to jsou pestrobarevné masky, čas zabijaček, hodování a tanečních bálů. Proto se i v DZP Velehrad - Buchlovská rozhodli aktivizační pracovnice a někteří klienti nastrojit se…

více
Mikulášská párty v DZP Velehrad - Buchlovská

06.12.2023

Mikulášská párty v DZP Velehrad - Buchlovská

Dne 6. 12. 2023 se u nás v DZP Velehrad - Buchlovská konala Mikulášská párty. Pracovnice volnočasového úseku připravily menší pohoštění a fotokoutek s vánoční t…

více
Loučení s létem

12.09.2023

Loučení s létem

Za doprovodu příjemného hudebního vystoupení pana Kury jsme poseděli na zahradě a rozloučili se tam s končícím létem. Někteří si i zatančili, jiní u táboráku opekli špek…

více
REKREACE SMRAĎAVKA

06.06.2023

REKREACE SMRAĎAVKA

S příchodem teplejšího ročního období se koncem května v rámci resocializace vypravily naše pracovnice se třemi klienty na čtyřdenní rekreaci do Buchlovic na Smraďavku. Zde jim bylo poskytnuto př…

více
Vzdělávání pracovníků Domova se zvláštním režimem Velehrad - Buchlovská

07.03.2023

Vzdělávání pracovníků Domova se zvláštním režimem Velehrad - Buchlovská

Kolektiv pracovníků nově vzniklého Domova se zvláštním režimem Velehrad - Buchlovská ve dnech 3.3., 6. -7.3. absolvoval pod vedením lektora Bc. Jana Straky akreditovaný kurz Vzděláván…

více
NOC DŮSTOJNOSTI

NOC DŮSTOJNOSTI

Dne 6. 1. 2023 se na Domově pro osoby se zdravotním postižením uskutečnila Noc důstojnosti. Záměrem pietní akce Noc důstojnosti bylo uctít památku Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého…

více