Chráněné bydlení Boršice

Název poskytovatele

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o

Druh služby

Chráněné bydlení

Identifikátor

6057420

Forma služby

Pobytová

Název zařízení a místo poskytování

Chráněné bydlení Boršice, 687 09, Boršice 176