NOC DŮSTOJNOSTI

Dne 6. 1. 2023 se na Domově pro osoby se zdravotním postižením uskutečnila Noc důstojnosti.

Záměrem pietní akce Noc důstojnosti bylo uctít památku Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro osoby s postižením, která byla v noci z 6. na 7. ledna 2021 zabita pracovníkem v přímé péči. Je nutné připomínat situaci všech lidí s mentálním postižením, kteří jsou ohroženi nevhodným nastavením českého systému sociálních a zdravotních služeb.

 

V rámci konané akce jasně zaznělo, že požadujeme

  • důstojný život a adekvátní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi s postižením, tak jak jej garantuje mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou se Česká republika zavázala naplňovat
  • důstojný život a adekvátní podporu také pro všechny jejich pečující, ty neformální v rodinách i ty profesionální v sociálních a zdravotních službách
  • systémové změny, které zajistí dostatečnou kvalitu života a naplnění základních práv a potřeb nejzranitelnějších členů naší společnosti, vhodné podmínky, odbornou podporu a adekvátní ocenění všech, kdo pečují. Právo na důstojný život je společným právem všech občanů České republiky a nesmí být nikomu upíráno.

 

Před kaplí DZP Velehrad Buchlovská byla přichystána fotka Doroty Šandorové a svíce, které příchozí mohli zapálit. Poté následovala mše sv., která byla sloužena za zesnulou Dorotu, všechny pracovníky v sociálních službách a klienty. Mši svatou sloužil P. Mgr. Radim Kuchař. Poté bylo připraveno malé občerstvení a společné posezení.

Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci Noci důstojnosti podíleli a také všem, kteří se jí zúčastnili. Záštitu nad Nocí důstojnosti v ČR převzal Úřad veřejného ochránce práv. 

 

 

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.
— Václav Havel - projev z 8. května 1993