Transformace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská je zapojen v projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Informace o projektu naleznete v níže uvedeném dokumentu: