O domově

O DOMOVĚ

Domov se zvláštním režimem Buchlovice je specializovaná sociální služba vybudovaná za pomoci Finančního mechanismu EHP/Norsko, jehož cílem je podpora zlepšení poskytování sociálních služeb se zaměřením na péči o osoby s demencemi ve Zlínském kraji. Projekt byl dokončen 31.12.2010. 

Naše sociální služba je poskytována celoročně na adrese:

U Domova 470

687 08 Buchlovice

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním služby Domov se zvláštním režimem Buchlovice je poskytování pobytové sociální služby osobám s různými typy demence, které z důvodu trvalých změn zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči, kterou jim nemůže zajistit rodina nebo návazná služba. Poskytování kvalifikované sociální služby je přizpůsobeno specifickým potřebám klientů tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život.

CÍLE

  1. Zajistit bezpečný, důstojný a klidný život klientů.
  2. Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu klientů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití.
  3. Podporovat klienty v kontaktech s rodinou a blízkými osobami.

ZÁSADY

Zásady poskytování služby

Individuální přístup ke klientovi, který souvisí s individuálním plánem služby 

- respektujeme životní hodnoty každého klienta

- vycházíme z potřeb, dovedností, schopností a přání klienta

Klient služby je rovnocenný partner    

- podporujeme a motivujeme klienty v činnostech, které jsou schopni sami zvládnout

- chováme se ke klientovi jako k sobě rovnému

- přistupujeme ke klientovi bez předsudků

- nezlehčujeme problémy klienta

Dodržování práv klienta                               

- respektujeme  rozhodnutí klienta, není-li v rozporu s Domácím řádem zařízení či Smlouvou o poskytování služby (viz Domácí řád, Směrnice k ochraně práv a střetům zájmů)

- dodržujeme Etický kodex pracovníka DZR Buchlovice

 

OKRUH OSOB

Občané od padesáti let, kteří z důvodu onemocnění (např. Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí apod.), nejsou schopni sami o sebe pečovat. Pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči jiné osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty a pod.).

 

Kapacita zařízení: 50 lůžek

Věková kategorie: občané od 50 let