Informace pro zájemce o službu

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Základní informace o přijetí do DZR Buchlovice získáte osobně, telefonicky nebo emailem u sociálních pracovnic. Telefonní čísla a emailové adresy jsou uvedeny na našich webových stránkách v záložce „Kontakty“.

Pro přijetí do domova se zvláštním režimem je třeba podat vyplněnou žádost o poskytnutí sociální služby.

  • Formulář je ke stažení v záložce „Dokumenty“, nebo si ho můžete vyzvednout osobně u sociálních pracovnic.
  • Vyplněnou žádost můžete předat osobně sociálním pracovnicím nebo odeslat poštou na adresu domova
  • Přijímáme pouze originály žádostí podepsané žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem (nutno doložit Usnesení soudu nebo Listinu o jmenování opatrovníka)
  • Po obdržení žádosti sociální pracovnice provádí sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele (popř. v nemocnici nebo v jiném zařízení). V rámci sociálního šetření zjišťujeme nepříznivou sociální situaci a míru závislosti žadatele, v jakých oblastech péče potřebuje pomoc a podporu.
  • Dle potřeby je od Vás vyžádán aktuální lékařský posudek od praktického lékaře a psychiatra
  • Kompletní žádost je předána do poradní komise, kde se posuzuje aktuální nepříznivá sociální situace a potřebná míra podpory žadatele.
  • O schválení /odmítnutí žádosti je žadatel písemně informován. Při schválení žádosti je žádost zařazena do evidence žadatelů o poskytnutí sociální služby.

Rádi Vám pomůžeme s vyplněním žádosti a zodpovíme všechny dotazy týkající se podmínek poskytování sociální služby v našem domově. Můžete si náš domov prohlédnout i osobně. Termín návštěvy je vhodné si dopředu domluvit se sociální pracovnicí.