Paliativní péče v Sociálních službách Uherské Hradiště

V Sociální službách Uherské Hradiště poskytujeme paliativní péči, která je součástí poskytované péče. Paliativní péči můžeme chápat jako přístup, který usiluje o zlepšení kvality života lidí, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím onemocněním a v období závěru života.

Paliativní přístup vždy stojí na kvalitní péči zdravotní (vč. lékařské) i sociální a na spolupráci všech profesí, které se v domově na péči o klienty podílejí. Na domovech tedy fungují tzv. multidisciplinární týmy a paliativní péče se konzultuje s ošetřujícími lékaři klientů. Následná doporučená péče se zaměřuje na sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života klientů.

S paliativním přístupem v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem jsme v podstatě začali už v roce 2022, a posléze došlo i k upevnění tohoto přístupu u pracovníků. Na základě zkušeností našich pracovníků a vzdělání v této oblasti nám vzešly následující závěry k přístupu paliativní péče v našich domovech:

  1. Každá činnost, kterou uděláme pro klienty našich sociálních služeb, má svůj smysl a poskytování paliativní péče v závěru života je nezbytnou součástí při péči o klienty v sociálních službách.
  2. Přání klienta „chtěl bych umřít doma“ jsme schopni vyslyšet, vytvořit podmínky a doprovodit klienta při jeho odcházení v domově.
  3. Důležitou součástí péče o klienta v paliativní péči a následně v terminálním stavu, je komunikace s rodinou klienta. Cílem je psychická podpora rodiny, podpora adaptace na závažnou situaci a snaha o to, aby byla situace terminální fáze rodině klienta srozumitelná.
  4. V domovech nabízíme možnost spirituální a duchovní podpory.
  5. Personál domova je poučen a aktivně monitoruje potřeby rodiny a v případě nutnosti zprostředkuje kontakt na sociálního pracovníka, případně cestou koordinátora, nebo vedoucí sestry.
  6. Pokud si rodina přeje doprovázet klienta v závěru života, můžeme případně nabídnout možnost ubytování v hostovském pokoji.
  7. V péči o pozůstalé jsme schopni poskytnout poradenství a pomoc rodině v období zármutku.