DZP Velehrad - Vincentinum

Motto: Člověk nemůže žít sám pro sebe. Jsme si vědomi, že všechny životy jsou cenné a že vůči nim máme své povinnosti.“

                                                      - Dr. Albert Schweitzer

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zachovat důstojný a plnohodnotný život klientů, kterým z důvodu jejich zdravotního znevýhodnění, nelze zajistit podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí.

Poslání je zaměřeno na vytváření podmínek pro zachování přirozených vztahových vazeb klientů a umožnění takového způsobu života, který by se co nejvíce přibližoval běžnému životu v rodině.

Podmínky a pravidla návštěv 

  1. Návštěvy klientů jsou umožněny každý den.
  2. Každá návštěva musí být předem telefonicky nebo e-mailem nahlášena, u pracovníků domova, a to z důvodu možné nepřítomnosti klienta v domově (výlet, vycházka, návštěva lékaře, návštěva návazných služeb apod.).
  3. Návštěva může probíhat v návštěvní místnosti, v zahradním areálu DZP i na pokoji klienta, neomezuje -li to spolubydlícího navštíveného klienta.
  4. Návštěvy nesmí svým chováním ohrožovat, omezovat ani rušit klid, pořádek a pracovní režim v DZP.

S nástupem podzimního nebo zimního zvýšeného výskytu respiračních onemocnění je třeba, aby návštěva pečlivě zvážila svůj zdravotní stav před samotnou návštěvou a návštěvu odložit všechny osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tepolota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním. 

Velehrad, 23.9.2020, aktualizace 20.6.2022, 15.12.2022, 23.5.2023, 11.10.2023         

Mgr. Michaela Ungerová,  vedoucí DZP Velehrad-Vincentinum

Rada Zlínského kraje dne 25.8.2021 schválila Aktualizaci č. 4 Transformačního plánu domova.

Domov má obnoven příjem žadatelů. Přednost při přijímání mají klienti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. Domov nebude přijímat žadatele s neurodegenerativním onemocněním, po CMP, úrazech apod., kteří nemají mentální postižení.