DZP Kunovice - Na Bělince

Motto: "Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?"

On Becoming a Person, 1961, Carl Ramsom Rogers

 

Objekt Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince byl postaven v 80. letech minulého století jako Mateřská školka n. p. LET Kunovice. V roce 1993 se stal součástí Okresního ústavu sociálních služeb Uh. Hradiště a byl rekonstruován na Ústav sociální péče pro mládež.

Postupnými stavebními úpravami získal současnou podobu, kterou tvoří hlavní trojpodlažní budova spojená krčkem s přízemním hospodářským traktem (kuchyně, prádelna, skladovací prostory) a novou dvoupodlažní budovou s 11 pokoji s vlastním sociálním zázemím, která byla dokončena v roce 2011 v rámci investiční akce financované Zlínským krajem, s názvem „Zlepšení kvality bydlení – přístavba“. Pohyb ve vícepodlažních budovách je kromě schodišť umožněn i osobními výtahy. Areál domova dále tvoří samostatně stojící garáž, dílna a dvě skladovací místnosti. Nad hlavní budovou vznikly, díky půdní vestavbě realizované v roce 2008, prostory pro školní učebny, místnost pro volnočasové aktivity, tělocvična, společenská místnost a šatny se sociálním zázemím pro personál. V roce 2012 bylo realizováno zvedací a přepravní zařízení pro naše imobilní klienty na 2 domácnosti, v ostatních domácnostech využíváme mobilní zvedací zařízení.

V rámci volnočasových aktivit klienti s dopomocí pracovnic provádějí různé činnosti ke zlepšení jemné motoriky a smyslové stimulace - kreslí, pracují se dřevem, s papírem, využívají tablety se speciálními programy, chodí na procházky, jezdí na výlety a rekreace, navštěvují společenské akce apod. Sportovní aktivity se odehrávají v tělocvičně. V zařízení se aplikuje koncept bazální stimulace (zařízení má uděleno certifikát). V rámci prostorových a organizačních možností se snažíme pro naše klienty neustále rozšiřovat nabídku terapeutických činností a aktivit (canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, snoezelen…) a také nabídku fakultativních služeb (perličkové koupele, možnost užití služebního auta apod.).

Vzdělávání klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje:

EUROINSTITUT | vzděláváním proti handicapu