Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště

Motto domova: "Stáří je zatím jediný možný způsob, jak se dožít vysokého věku"

 

Služba domov se zvláštním režimem je poskytována v Domově pro seniory Uherské Hradiště, který se nachází v klidné okrajové části sídliště Štěpnice, v těsné blízkosti Uherskohradišťské nemocnice a zároveň blízko Kunovického lesa, do kterého se dá dojít po cyklostezce během pár minut přímo od domova.

Služba se nachází ve třetím podlaží budovy. Vzhledem k cílové skupině klientů jde o uzavřený (bezpečný) prostor - vstupní dveře na oddělení jsou uzamčeny el. zámkem.  Pro odchod z oddělení je potřeba zadání kódu u dveří nebo výtahu, příp. požádání personálu. Vytvoření chráněného prostředí považujeme vzhledem k charakteru nemoci našich klientů za nezbytné.
Domov je zcela bezbariérový a patří k němu velká oplocená zahrada.


Kapacita služby je 32 lůžek.

 

Zájemcům o sociální službu domov se zvláštním režimem doporučujeme následující postup:

Vyplňte formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“, a zajistěte lékařský posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce, případně připravte potřebné přílohy uvedené na zadní straně žádosti (listina o jmenování opatrovníka, plná moc, atd.).

Tiskopis žádosti naleznete zde v sekci dokumenty, nebo si ji můžete vyzvednout osobně u sociálních pracovnic přímo v domově, příp. na ředitelství sociálních služeb. Při osobním jednání vám sociální pracovnice poskytnou také základní sociální poradenství a odpoví na vaše dotazy.

Vyplněnou žádost včetně potřebných příloh a předejte osobně sociálním pracovnicícm v domově, nebo zašlete poštou na adresu našeho domova:

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139 
686 06  Uherské Hradiště

Přijímáme pouze originály žádostí podepsané žadatelem nebo jeho zástupcem (na základě doložené listiny).


Následovat bude:

Sociální pracovnice ověří úplnost údajů uvedených v žádosti a do 3 pracovních dní od doručení žádosti Vás bude kontaktovat (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím pošty) s potvrzením přijetí žádosti a dohodnutím tzv. sociálního šetření (osobní jednání sociální pracovnice a žadatele), kde se proberou potřeby a očekávání žadatele a možnosti a podmínky poskytování péče v našem domově. Pokud si to žadatel přeje, může se tohoto jednání zúčastnit také blízká osoba žadatele pro pocit bezpečí, či doplnění informací.

O schválení či odmítnutí žádosti rozhoduje poradní tým, který vyhodnocuje míru potřebnosti péče a nepříznivou sociální situaci. Nejpozději do 30 dní od podání žádosti vám bude na uvedenou adresu doručeno písemné oznámení o schválení či odmítnutí žádosti.