Na Bělince jsme oslavili 30 let otevřením nové služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Kunovicích Na Bělince slaví výročí 30 let od jeho založení. Při této příležitosti rozšířil domov svou nabídku služeb o odlehčovací službu. Slavnostní zahájení nové pobytové sociální služby proběhlo 18. ledna za účasti zástupců Zlínského kraje včele s náměstkyní Hanou Ančincovou a pozvání přijalo řada významných hostů, kteří si mohli prohlídnout i prostory nové služby.

Celou slavnostní událost slovem dojemně provázela paní ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Ing. Marie Fremlová. Zazpomínat na začátky přijela bývalá vedoucí Domova paní Eva Kyseláková, která byla roku 1994 u založení domova a vítala prvních 65 klientů. Prostor poděkovat všem pracovníkům za odborně a kvalitně poskytovanou péči dostala paní vedoucí Domova Na Bělince Mgr. Lenka Pelikánová. Úsměv na rtech a krásné zpestření nám přichystaly děti z folklórního souboru Malý Handrláček, které nám zatančily a zazpívaly. Nakonec vystoupila koordinátorka odlehčovací služby Mgr. Petra Mikulová a svým proslovem nám přiblížila fungování nové pobytové sociální služby.

Odlehčovací služba má umožnit pečujícím osobám odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit. V nové službě bude pečováno o klienty ve věku od 7 do 26 let s mentálním či jiným zdravotním postižením. Pro poskytování služby jsou k dispozici 3 samostatné bytové jednotky. Každá bytová jednotka má jednolůžkový pokoj a vlastní sociální zázemí, odlehčovací služba má potom společnou kuchyňku s denní společenskou místností pro klienty a zázemí pro personál. Klienti odlehčovací služby budou moci dále využívat zahradu a ostatní prostory určené k terapeutickým a aktivizačním činnostem v domově. Více o odlehčovací službě naleznete na webu zde.