Myslivecký bál

Takové "Slavnosti sněženek" jsme u nás v Buchlovicích ještě neměli. Několikadenní přípravy na tuto akci završil Myslivecký bál, který měl velký úspěch u našich klientů, jejich příbuzných i zaměstnanců. Začalo se velmi poutavou přednáškou paní Jany Kolandové z Českomoravské myslivecké jednoty o myslivosti, názorně nám předvedla různé druhy vábení, kožešin a trofejí. Poté jsme se přesunuli do společenského sálu, kde nám k poslechu a občerstvení zahrála živá hudba pod vedením našeho pana kaplana Franty. Na závěr si klienti pochutnali na zvěřinovém guláši, který na takové akci nesměl chybět.  Touto cestou bychom rádi poděkovali Mysliveckému sdružení Buchlovice a Lesní správě ČR v Buchlovicích za zapůjčení tematických dekorací a obleků.