Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště - Ukončení sociální služby STD k 31.12.2019

Rada Zlínského kraje usnesením č. 0606/R20/19 dne 19.8.2019 schválila zrušení sociální služby sociálně terapeutická dílna, poskytované v rámci organizační jednotky Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením, začleněné do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské hradiště, ke dni 31.12.2019.