Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Organizace byla založena dne 1. 1. 1992. Svou velikostí se řadí mezi největší organizace tohoto charakteru v ČR.

Hlavním účelem Sociální služeb Uherské Hradiště p. o. je poskytování komplexních služeb sociální péče zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením v obtížných životních situacích. Posláním organizace je zajistit jejich psychickou a fyzickou soběstačnost a nezávislost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Organizace nabízí pobyty v důstojném prostředí a pomáhá lidem v souladu s principem zachování lidské důstojnosti, úcty k člověku, individuálního přístupu, respektování vlastní volby, aktivního působení s ohledem na rozvíjení samostatnosti, vzájemné tolerance a důvěry.

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v 28 zařízeních a je zde celkem poskytováno 31 zaregistrovaných sociálních služeb. V současné době poskytuje ve svých zařízeních služby pro cca 1300 uživatelů.

Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby pro zachování důstojného a aktivního způsobu života.

Domov pro seniory Uherské Hradiště Domov pro seniory Buchlovice Domov pro seniory Nezdenice Domov pro seniory Uherský Ostroh

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště

Domov se zvláštním režimem Buchlovice

Domov se zvláštním režimem Nezdenice

Domov se zvláštním režimem Kvasice

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy nabízí možnost trvalého, nepřetržitého pobytu.

DZP Kunovice - Na Bělince DZP Kunovice - Cihlářská DZP Staré Město DZP Velehrad - Vincentinum DZP Velehrad - Buchlovská DZP Uherský Brod DZP Medlovice DZP Zborovice

DZP Kvasice DZP Javorník, Chvalčov

Posláním chráněného bydlení je usilovat o maximální rozvoj soběstačnosti lidí s mentálním i kombinovaným postižením a jejich integraci do společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry podpory a péče.

Chráněné bydlení - Rostislavova Chráněné bydlení - Staré Město

Chráněné bydlení Staré Město – Tyršova

Chráněné bydlení Jarošov

Chráněné bydlení Kunovice

Chráněné bydlení Nedakonice

Chráněné bydlení Boršice Chráněné bydlení - Uherský Brod Chráněné bydlení Luhačovice

Chráněné bydlení Kroměříž

Chráněné bydlení Morkovice

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

 

 

 

 

 

Pro ty, kteří nemohou žít v rodinném prostředí, nabízí organizace komplexní péči, která spočívá v ubytování, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoci při hygieně. Podstatnou a velmi důležitou součástí péče jsou rovněž výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

V domovech jsou zajišťovány také zdravotní služby a pravidelně sem dochází praktičtí lékaři a vybraní specialisté.