Poskytnutí příspěvku na provoz k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

Poskytnutí příspěvku na provoz pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021
(Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021)

 Logo Zlínský kraj

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 23.8.2021 poskytnutí finační podpory formou navýšení příspěvku na provoz o 9 634 500 Kč z Pogramu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Příspěvek byl poskytnut v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021.