Poskytnutí finanční podpory z programu "Zajištění dostupnosti 2020"

Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020"

 Logo Zlínský kraj

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022“ byla naší organizaci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 ze dne 10. 2. 2020 ve výši 250 079 570,00 Kč.

Kde nás najdete