Poskytnutí finanční podpory z Programu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2019

Poskytnutí finanční podpory formou příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z Programu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2019

 

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 5.6.2019 poskytnutí finační podpory formou navýšení příspěvku na provoz o 3 435 500 Kč z Pogramu k zajištění priorit na území Zlísnkého kraje pro rok 2019 pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Příspěvek byl poskytnut v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019. Tento příspěvek je určen na zajištění základních činností sociálních služeb v patřičném rozsahu a kvalitě a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.