DZP Zborovice - Poskytované služby

Zásady poskytování služby:

 • individuální a empatický přístup k uživatelům,
 • respektování hodnoty a jedinečnosti člověka,
 • ohleduplnost, vstřícnost, laskavost,
 • podpora, vzájemná spolupráce s rodinnými příslušníky a opatrovníky uživatelů,
 • rozvíjení a respektování citového života uživatelů,
 • podpora, pomoc při navazování přátelských a partnerských vztahů,
 • minimalizování nadměrné péče, která znemožňuje rozvoj osobnosti,
 • podpora uživatele při využívání běžných veřejných služeb s cílem jeho sociální integrace,
 • poskytování sociální služby v souladu s principy normality,
 • komplexní týmová podpora a péče o uživatele kvalifikovanými pracovníky,
 • podpora ve vzdělávání a zvyšování motivace pracovníků zařízení,

 Ubytování  

 • v 1 a 2. lůžkové pokoje s možností dovybavit si pokoj vlastním zařízením

 Stravování

 • strava 5x denně, včetně dietního režimu
 • příprava jídla je zajišťována externím dodavatelem
 • možnost volby jídla

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 • podpora či pomoc při oblékání, přesunu na lůžko, vstávání, uléhání, podávání jídla a pití, při prostorové orientaci

 Pomoc při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu

 • podpora či pomoc při základní péči o nehty a vlasy, při použití WC

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných zdrojů a služeb
 • podpora a pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, přáteli

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností či schopností
 • volnočasové aktivity
 • duchovní služby v zařízení či v obci

 Sociálně terapeutické činnosti

 • rozvoj nebo udržení sociálních schopností a dovedností
 • podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 • podpora a pomoc při nákupu s možností vlastního výběru    
 • možnost využití služeb kadeřnice a pedikérky v zařízení nebo využití veřejných služeb v obci
Úhrady za pobyt
 
Úhrady za služby jsou hrazeny ze strany uživatele buď hotovostně, nebo platbou na účet poskytovatele. Úhrada se skládá z částky za ubytování a stravování a další částku tvoří příspěvek na péči uživatele, jako úhrada za poskytované služby osobě potřebující pomoc jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Další informace a ceník naleznete v dokumentech.