DZP Velehrad - Vincentinum - Transformace pobytových služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zapojen v projektu

TRANFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Informace o aktivitách projektu naleznete v níže uvedeném odkazu:

https://www.kr-zlinsky.cz/transformace-pobytovych-sluzeb-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-ve-zlinskem-kraji-cl-3879.html

 

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila:

zastavení přijímání uživatelů s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19- P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096:

a) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 5001473, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov,

b) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 3312835, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod,

c) domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 9147782, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum. 

 

Kde nás najdete