DZP Velehrad - Buchlovská - Kontakt

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská
Buchlovská 301, 687 06 Velehrad

Vedoucí domova

Mgr. Michaela Ungerová

Telefon: 572 433 071

Mobil: 728 665 202

Email:michaela.ungerova@ssluh.cz

Vedoucí sestra, zástupce vedoucí domova

Milena Hudečková


Telefon: 572 433 074 kancelář, 572 433 094 ambulance


Mobil: 723 134 938


Email: milena.hudeckova@ssluh.cz

 

Vedoucí sociální pracovnice

Mgr. Stanislava Kadlčíková, DiS.

 

Telefon: 572 433 082, 721 752 116


Email: stanislava.kadlcikova@ssluh.cz

 

Sociální pracovnice

Mgr. Ivana Chrástková Blahová, Mgr. Květa Kovaříková


Telefon: 572 433 082, 721 752 116


Email: ivana.chrastkova@ssluh.czkveta.kovarikova@ssluh.cz

 

Účetní

Ing. Hana Vávrová

Telefon: 572 433 072


Email: hana.vavrova@ssluh.cz

 

Stravovací a zásobovací úsek

Skladní: Zdenka Dvořáková

Telefon: 572 433 075 kancelář, 572 433 079 kuchyň                                               

Email: zdenka.dvorakova@ssluh.cz

Vedoucí přímé obslužné péče

Kateřina Ondrůšková

 

Telefon: 572 433 076, 603 978 520

 

Email: katerina.ondruskova@ssluh.cz

 

Kontakty na budovy:

ODDĚLENÍ A: 572 433 084-085

ODDĚLENÍ B: 572 433 086-087

ODDĚLENÍ C: 572 433 088-089

ODDĚLENÍ D: 572 433 090-091

ODDĚLENÍ E: 572 433 093

*}