DZP Velehrad - Buchlovská - Aktuality

 

Návštěva má od 26.10.2021 povinnost se prokázat:

 • platným antigenním testem (ne starším než 24 hodin)

nebo

 • platným PCR testem (ne starším než 72 hodin)

nebo

 • certifikátem o očkování

nebo 

 • certifikátem o prodělané nemoci covid-19 (před max. 180 dny).

 

DALŠÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

 1. Každá návštěva musí být předem telefonicky nahlášena, a to z kapacitních důvodů návštěvní místnosti  a nutnosti provádění dezinfekčních procesů souvisejících s návštěvou.
 2. Návštěva má povinnost se prokázat platným antigenním nebo PCR testem, certifikátem o očkování nebo o prodělané nemoci covid-19 (před max. 180 dny).
 3. Návštěvy mohou donášet a předávat věci apotraviny klientům DZP.
 4. Návštěvy se zapíší do návštěvní knihy umístěné ihned při vchodu do zařízení, a to s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, trvalého bydliště a jména navštíveného klienta.
 5. Návštěva podstoupí rovněž měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem službu konajícím pracovníkem – pokud bude návštěvě naměřenatělesná teplota vyšší než 37,0 st. celsia, nebude mu návštěva klienta umožněna.
 6. Návštěvy klientů jsou umožněny každý den, vždy po domluvě s pracovníky domova (sociální pracovník, zdravotní pracovník).
 7. Každá návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti, popř. v zahradním areálu DZP, a to nejvýše v počtu dvou dospělých osob u jednoho klienta. Návštěvy na pokojích nejsou povoleny s výjimkou klientů v terminálním stavu.
 8. Při vstupu do objektu musí každá návštěvu konající osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou – desinfekční podložka pro obuv naplněná desinfekčním roztokem přímo u vchodu.
 9. Každá návštěva bude mít vlastní RESPIRÁTOR třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 10. Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2 m, nejedná-li se o rodinné příslušníky.
 11. Návštěvy nesmí svým chováním ohrožovat, omezovat ani rušit klid, pořádek a pracovní režim v DZP
 12. Po každé návštěvě musí být provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 13. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

 

Velehrad, 23.9.2020, AKTUALIZACE 4.12.2020, 8.2.2021, 15.2.2021, 26.10.2021          

Mgr. Michaela Ungerová, vedoucí DZP Velehrad Buchlovská