DZP Velehrad - Buchlovská - Aktuality

PODMÍNKY A POSTUP PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V DZP VELEHRAD BUCHLOVSKÁ 

 

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně platí v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská

od 23. 09. 2020 do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Výjimku tvoří uživatelé v terminálním stadiu a uživatelé s omezením svéprávnosti.

 1. Klientům lze donášet a předávat věci.
 2. Jsou umožněny návštěvyu klientů, a to každý den za dodržení všech níže uvedených opatření (do odvolání):
 • Návštěvy probíhají po předchozí telefonické domluvě, a to zejména plánovaného času návštěvy. Návštěvy nechodí na jednotlivé komunity, ale čekají ve vestibulu hlavní budovy a telefonicky informují pracovníka dané komunity.
 • Návštěvy se mohou pohybovat ve vestibulu hlavní budovy a to v místnosti určené pro návštěvy (místnost bývalé vrátnice), v zahradě domova (pro vstup do zahrady lze využít spojovací chodby).
 • Je umožněna návštěva nejvýše 2 osob v jeden okamžik u jednoho klienta.
 • Zapsání návštěvy při vstupu do evidence, a to s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta (Kniha návštěv).
 • Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0° C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy
 • Návštěva musí mít vlastní ochranné prostředky – rouška.
 • Při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou – desinfekční podložka pro obuv naplněná desinfekčním roztokem přímo u vchodu. K dispozici jsou také ochranné rukavice. Po každé návštěvě jsou prostory pro návštěvy dezinfikovány a větrány.
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu domova.
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.

 

Velehrad, 22.9.2020                       Mgr. Michaela Ungerová, vedoucí domova

 

 

 

Plán akcí na rok 2020 - AKTUÁLNĚ JSOU AKCE V DZP I MIMO NĚJ ZRUŠENY!

 

 

*}