DZP Uherský Brod - Pracovní terapie a pracovní uplatnění v rámci údržby areálu Domova

Pracovní terapie a pracovní uplatnění v rámci údržby areálu Domova

Údržba areálu Domova představuje zdroj smysluplné pracovní činnosti pro uživatele služeb Domova v Uherském Brodě. Charakter areálu vytváří velmi dobré podmínky s dostatečnou kapacitou  pro rozmanité pracovní činnosti a uplatnění uživatelů služeb. Areál poskytuje pracovní činnosti celoročně, ve všech ročních obdobích.

Vedení těchto činností zajišťují zaměstnanci – pracovníci v sociálních službách.

Uživatelé služeb v těchto činnostech získávají, rozvíjejí a udržují si potřebné pracovní dovednosti a návyky umožňující jim pozdější pracovní uplatnění na pracovištích mimo areál Domova Uh. Brod, včetně produktivní práce v rámci pracovně právních vztahů v pravidelném či sezónním zaměstnání za podpory domova.

Tyto činnosti jsou  prostředkem motivace a aktivizace obyvatel našeho Domova a současně přispívají  k naplňování hlavního poslání a cílů domova - ke společenskému  začleňování uživatelů služeb, ke stírání hranic a rozdílů mezi „ústavním“ a „normálním“ způsobem života v naší společnosti.

Kde nás najdete