DZP Uherský Brod - Nácvik domácích prací

Nácvik sociálních dovedností, domácí práce v DZP Uh. Brod

Snahou pracovníků, je poskytnout uživatelům pouze nezbytnou míru podpory a zaměřit se na rozvoj jejich soběstačnosti, samostatnosti a zodpovědnosti.

Uživatelé dle svých možností a schopností pomáhají s přípravou stravy, podílejí se na přípravě stolování, servírování a úklidu. Taktéž jsou průběžně zapojováni do přípravy jídel. Společně s pomocí a podporou pracovníků připravují pokrm, kdy samotné přípravě předchází naplánování pokrmu, tvorba "nákupního seznamu" a realizace nákupu. 

Uživatelé jsou denně vedeni k úklidu vlastních pokojů.

Další činnosti, ke kterým jsou uživatelé vedeni, je třídění prádla, praní v automatické pračce, věšení, popř. žehlení prádla a ukládání čistého prádla do skříní. 

Uživatelé jsou také vedeni k třídění odpadu.

Veškeré tyto činnosti provádějí uživatelé vždy s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti.