DZP Uherský Brod - Poskytované služby

DZP Uh. Brod poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením + lékařská péče, fakultativní služby (doprava, sauna apod.)

Život v domově

Cíl služby:

 • Podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopnosti vést běžný způsob života a rozhodovat se o osobních záležitostech.
 • Udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností v domově a v běžném společenském prostředí.

Cíle DZP Uherský Brod na rok 2020

Transformace DZP Uh. Brod - v rámci koncepce zlínského kraje byl vytvořen transormační plán. Ve stávajícím roce budeme pokračovat v realizaci jednotlivých kroků v rámci vytvořené transformačního plánu: 

 • Vzdělávání pracovníků
 • Schůzky s podporovatelem 
 • Podpora od externích pracovníků v oblasti AAK a supervize
 • Předávání informací - pracovníkům, uživatelům, opatrovníkům, blízkým osobám, odborné i široké veřejnosti
 • Přechod uživatelů do nové pobytové sociální služby

Nácvik vedoucí k osamostatňování uživatelů – zvyšování kompetencí potřebných pro život v běžné domácnosti, popř. pro možnost bydlení v jiném typu sociální služby

 • Realizace nácviku bude popsána v IP uživatele (jedná se o nácviky praní, žehlení, vaření, nakupování, nácvik hospodaření s finančními prostředky, nakupování a samostatného pohybu mimo zařízení), za realizaci zodpovídá koordinátor, klíčový pracovník, dohled nad nimi provádí koordinátor IP, sociální pracovník 

Prohlubování způsobu alternativní a augmentativní komunikace do praxe s uživateli

 • Schůze pracovníků s koordinátorem AAK, s podporovatelem v oblasti AAK. Za zdárnou realizaci a zavádění do praxe dohlíží odpovědná osoba v AAK.
 • Ověření, popř. přenastavení komunikačních systémů s uživateli v praxi s podporovatelem v AAK oblasti, neustálé rozvíjení AAK. Za zdárnou realizaci a zavádění do praxe dohlíží odpovědná osoba v AAK.     

Zásady DZP Uherský Brod

 • Dodržování práv uživatelů - zařízení usiluje o vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatelé naplňovat svá práva
 • Nezávislost - uživatelům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k nezávislosti uživatele na službě a pracovnících
 • Integrace - způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života uživatelů a zachování přirozených vazeb na komunitu
 • Respektování volby uživatelů - vytváření podmínek v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí
 • Respektování potřeb - prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby uživatelů a naplňovat to, co uživatelé skutečně potřebují
 • Partnerství - rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel apod.

Pracovní terapie

Keramická dílna

Keramická dílna je součástí zařízení, kam mohou průběžně během pracovních dnů docházet uživatelé z obou domácností i oddělení. Dílna je vybavena nejen pomůckami pro výrobu keramiky, jako je hrnčířský kruh, keramická pec, ale rovněž i tkalcovským a kolíkovým stavem, strojky na výrobu korálkových náramků, šicím strojem a mnoha jinými pomůckami.

Uživatelé dle svých schopností, ve spolupráci s pracovnicí vyrábí dekorativní keramiku, stříhají molitanovou výplň do polštářků. Výrobky z dílny slouží pro radost uživatelům (pro vlastní potřebu nebo jako vhodný dárek svým přátelům a známým), ale též jsou prodávány a prezentovány na nejrůznějších akcích.

Pro zpříjemnění pracovních aktivit je k dispozici v keramické dílně rychlovarná konvice pro vaření kávy nebo čaje a radiomagnetofon.