DZP Medlovice - Aktuality

Pravidla pro realizaci návštěv v DZP Medlovice
• Návštěvy v domovech pro soby se zdravotním postižením jsou možné za těchto podmínek:
- používat po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
Dále je nutné dodržovat tato doporučená režimová opatření:
• návštěva je telefonicky nebo mailem ohlášena nejpozději 1 den před jejím uskutečněním
• službu konající zdravotní sestra provede u návštěvníka změření tělesné teploty, návštěva není povolena, při hodnotě 37,5 °C a vice
• návštěvník do „Knihy návštěv“ uvede své jméno a telefonický kontakt
• návštěvník si nazuje si jednorázové návleky na obuv a provede desinfekci rukou
• návštěvník má povinnost používal ochranu úst a nosu po celou dobu trvání návštěvy (vlastní respirátor),
• návštěvy uživatelů jsou realizovány v přízemí objektu, a to v místnosti 115, kam zaměstnanci navštíveného uživatele přivezou, v případě vhodného počasí je možné realizovat návštěvu v prostorách zahrady domova
• návštěvník si se zaměstnanci dohodne čas ukončení návštěvy
• návštěvník se nesmí pohybovat v dalších prostorách objektu, ani využívat sociální zařízení v objektu
• u jednoho uživatele je povolena návštěva nejvíce dvou osob v jednom čase
• po ukončení návštěvy je v místnosti 115 provedena desinfekce, použitím ÚV lampy a místnost je důkladně vyvětrána


 

Medlovice 21.5.2020                                                                Copláková Eva
Aktualizace 10.7.2020                                                              Vedoucí zařízení
Aktualizace 14.9.2020
Aktualizace 14.10.2020
Aktualizace 4.12.2020
Aktualizace: 8.2.2021

Aktualizace 15.2.2021