DZP Medlovice - Aktuality

V souvislosti s I. Aktualizací Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb a v souvislosti s předpokládaným příznivým vývojem epidemiologické situace je možné realizovat postupné kroky k obnovení fungování sociálních služeb:

 

  • Od 11.5.2020 je možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách mimo cílové skupiny senioři, pokud to vyžaduje individualizovaná potřeba klienta za podmínek dodržování všech preventivních opatření

 

  • Od 25.5.2020 je možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření, rušíme zákaz návštěv

 

  • Od 8.6.2020 znovuobnovení poskytování sociálních služeb péče na základě IP a uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb, možnost návštěv externistů, konzultantů, projektantů,  možnost provádět sociální šetření u žadatele apod., obnova standartního provozu za podmínek dodržování všech preventivních opatření

 

  • Od 22.6.2020 otevření všech sociálních služeb pro všechny věkové skupiny včetně seniorů za podmínek dodržování všech preventivních opatření

 

Podmínky povolení návštěv v DZP Medlovice od 25.5.2020

Pravidla pro realizaci návštěv v DZP Medlovice od 25.5.2020 naleznete v sekci Dokumenty.

 

Kde nás najdete