DZP Medlovice - Aktuality

Krajská hygienická stanice vydala doporučení k regulaci návštěv pro sociální zařízení ve Zlínském kraji.

Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se doporučuje regulace návštěv v závislosti na proočkovanosti a místních podmínkách od úterý 26. října 2021.

Výjimka se týká pouze:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Prosíme návštěvy, aby nutnost své návštěvy pečlivě zvážily a dodržovaly veškerá opatření a Pravidla pro realizaci návštěv v DZP Medlovice - viz níže.

 

Pravidla pro realizaci návštěv v DZP Medlovice

Návštěvy v Domově pro osoby se zdravotním postižením Medlovice jsou možné za těchto podmínek:

 • návštěvník má povinnost používat ochranu úst a nosu po celou dobu trvání návštěvy - vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • návštěva je telefonicky nebo mailem ohlášena nejpozději 1 den před jejím uskutečněním
 • službu konající zdravotní sestra provede u návštěvníka změření tělesné teploty, dále je návštěva dotazována na zdravotní stav (nachlazení a jiné příznaky), osoby s příznaky by neměly navštěvovat své příbuzné
 • návštěvník uvede do „Knihy návštěv“ své jméno a telefonický kontakt
 • návštěvník si nazuje jednorázové návleky na obuv a provede desinfekci rukou
 • návštěvy uživatelů jsou realizovány v přízemí objektu, a to v místnosti č. 115, kam zaměstnanci navštíveného uživatele přivezou, v případě vhodného počasí je možné realizovat návštěvu v prostorách zahrady domova
 • návštěvník si se zaměstnanci dohodne čas ukončení návštěvy
 • návštěvník se nesmí pohybovat v dalších prostorách objektu, ani využívat sociální zařízení v objektu
 • u jednoho uživatele je povolena návštěva nejvíce dvou osob v jednom čase
 • po ukončení návštěvy je v místnosti č. 115 provedena desinfekce, použitím ÚV lampy a místnost je důkladně vyvětrána

 

 

Medlovice 21.5.2020                                                              

Aktualizace 15.2.2021

Aktualizace 26.10.2021

 

Mgr. Petra Mikulová

vedoucí DZP Medlovice