DZP Kvasice - Vzdělávání pracovníků

Záleží nám na kvalitě poskytovaných služeb, proto se naši pracovníci účastní vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí. Během roku mají také možnost individuální či skupinové supervize s odborníkem. Pracovníci v sociální službách a sociální pracovník absolvují i odborné stáže u jiných poskytovatelů sociálních služeb. 

Věříme, že zvyšovaní kvalifikace pracovníků vede ke zvyšování jejich kompetencí a odbornosti. 

V roce 2018 se pracovníci zúčastnili následujícího vzdělávání:

- seminář - Podpora hospodaření s penězi, tvorba plánu podpory osob se zdravotním postižením (8 hodin)

- konference - Provoz, ekonomika a stravování v pobytových sociálních službách (5 hodin)

- školení - Úvod do problematiky inkontinence (6 hodin)

- konference - Cesta k životu (5 hodin)

- stáž - Sirius Opava (8 hodin)

- konference - Augmentativní a alternativní komunikace (6 hodin)

- individuální a skupinová supervize

 

Nově k nám od podzimu 2018 dojíždí odbornice na Alternativní a augmentativní komunikaci, která pomáhá klientům s nastavením vhodné komunikace a zároveň odborně vede pracovníky v sociálních službách.