DZP Kvasice - Poskytované služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice poskytuje registrovanou pobytovou službu. V obci je možné využít veřejnou hromadnou dopravu a u domova lze zaparkovat automobilem.

Kapacita pobytové služby je 21 lůžek.

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří:

  • osoby s kombinovaným postižením
    • osobami s kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením a dále osoby s mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením
  • osoby s mentálním postižením

Věková kategorie pro přijetí v Domově pro osoby se zdravotním postižením:

- mladí dospělí 18 - 26 let

- dospělí 27 - 50 let

 Pokud již stávající uživatel dosáhl věku nad horní věkovou hranici pro přijetí, není to důvodem pro ukončení služby ze strany poskytovatele.  Uživatel v případě zájmu může dále využívat sociální službu DZP Kvasice.

Naše zařízení nemůže poskytnout sociální službu v těchto situacích: 

- Neposkytujeme žádanou službu.
- Zájemce nespadá do cílové skupiny.
- Kapacita žádané služby je naplněna.
- Volné místo nevyhovuje potřebám a přáním žadatele.
- Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby.
- Žadatel není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
- Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.