DZP Kunovice - Na Bělince - Poskytované služby

Poskytované služby

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkový,  tří a více lůžkových pokojích. Součástí úhrady za pobyt je i úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení, žehlení.

Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel za den pobytu. Dále poskytujeme zdravotnické a ošetřovatelské služby, sociální služby a lékařskou péči.

Nabízíme možnost zprostředkování lékařské odborné péče s lékaři na základě dohody o poskytování léčebně preventivní péče.

 • MUDr. Jakšíková Renata – pediatr
 • MUDr. Červinková Jitka – dermatolog
 • MUDr. Polách Ladislav  – psychiatr
 • MUDr. Kusák – stomatolog
 • MUDr. Pavlíček Jiří – ORL
 • MUDr. Hrabcová Karla – gynekolog
 • MUDr. Skrášková Eva – neurolog
 • MUDr. Sládková Lenka – oční
 • MUDr. Šípková Eva – gastroenterolog a hepatolog

V případě přání zákonných zástupců klientů nebo samotných klientů je možno vybrat si lékaře, ke kterému bude klient dojíždět sám nebo v doprovodu zákonných zástupců.

Prostřednictvím detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti zprostředkováváme klientům základní vzdělávání.V současné době jezdí do ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti  3 klientky.

Při ergoterapeutických činnostech se klienti na našem zařízení zdokonalují při práci na tkalcovském stavu, v keramické dílně, pracují s papírem i s modelářskou hlínou, vyšívají, kreslí. Pasivně se účstní pracovních činností na zahradě  Domova a také se podílí pasivně na úklidu vnějších a vnitřních prostor či na jejich výzdobě při různých příležitostech.

Sportovní aktivity se odehrávají zejména v tělocvičně, kde je plně využíván motomed. Přímo na jednotlivých domácnostech  se s klienty pracuje v rámci konceptu Bazální stimulace (náš Domov má pro tuto činnost udělen certifikát). V letních měsících klienti hojně navštěvují bazén na zahradě.

V rámci prostorových a finančních možností se snažíme pro naše klienty neustále rozšiřovat nabídku terapeutických činností a aktivit (canisterapie, muzikoterapie, asteterapie, snoezelen...) a také nabídku fakultativních služeb (perličkové koupele, různé druhy masáží, manikúra, pedikúra...)

 

Poskytujeme tyto  služby

Zařízení poskytuje tyto zákonem stanovené základní činnosti při poskytování sociálních služeb: 

 •  Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně

 •  Poskytnutí stravy

 • Poskytnutí ubytování

 • Výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti

 • Sociální poradenství

 •  Zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím

 •  Sociálně terapeutické činnosti

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí

 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností