DZP Kunovice - Cihlářská - Transformace pobytových služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská je zapojen v projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Informace o projektu naleznete v níže uvedeném odkazu:

https://www.kr-zlinsky.cz/transformace-pobytovych-sluzeb-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-ve-zlinskem-kraji-cl-3879.html

V našem zařízení se snažíme s uživateli na přípravě k odchodu intenzivně pracovat, připravovat je v oblasti sebepéče, vaření, praní, úklidu apod. Snažíme se uživatelům vytvářet podmínky pro lepší začleňování do společnosti, navštěvujeme různé kulturní, společenské akce a tím ukázat veřejnosti, že patří plnohodnotně mezi nás. V roce 2016 se nám podařilo připravit a posunout do CHB v Uherském Hradišti 2 uživatelky, v roce 2017 odešly 2 uživatelky do domácího prostředí. V roce 2018 se do CHB v Jarošově přestěhovaly 3 uživatelky a 1 odešla do jiného typu služby, která je pro její potřeby vhodnější. S nástupem roku 2020 se přestěhovala 1 uživatelka do CHB Ulita v Uherském Hradišti. V roce 2021 přešla 1 uživatelka do CHB v Nedakonicích a 1 uživatelka do CHB v Prostějově.