DZP Kunovice - Cihlářská - Aktuality

 

Návštěvní řád DZP Kunovice, Cihlářská 526, platný od 15. 2. 2021

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny každý den od 13.30 do 16.00 za podmínky dodržení všech níže uvedených opatření:

 • Je nutné předchozí domluvení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou), z důvodu nutnosti koordinace počtu příchozích osob. Čas návštěvy bude stanoven předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Návštěvy musí používat po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Každá navštěvující osoba bude při vstupu dotazována na symptomy koronavirové nákazy a musí jí být změřena TT bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva povolena.
 • Na recepci se každá navštěvující osoba zapíše do knihy návštěv, kde vyplní čas návštěvy, jméno, příjmení, telefon a jméno navštívené osoby.
 • Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti, nebo ve venkovních prostorách zařízení.
 • Návštěvy na pokoji budou umožněny pouze u imobilních uživatelů, kterým zdravotní stav neumožňuje přesun na invalidní vozík.
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěvám doporučujeme dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se na co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a místnost bude dostatečně vyvětrána. 
 • Vzhledem k současné epidemiologické situaci není umožněno využívat pro návštěvy hostovský pokoj.

V Kunovicích dne 12. 2. 2021                                                          Ing. Vladimíra Ševčíková

Hledáme dlouhodobý pronájem rodinného domu v okolí Kunovic. Vzniklo by tak chráněné bydlení pro našich 6 uživatelů...
Případné nabídky volejte prosím na telefon 608 664 837 (vedoucí domova Ing. Vladimíra Ševčíková).

 

Návštěvní řád DZP Kunovice, Cihlářská 526, platný od 9. 2. 2021

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny každý den od 13.30 do 16.00 za podmínky dodržení všech níže uvedených opatření:

 • Návštěva u uživatele bude umožněna pouze za podmínek:
 • Navštěvující osoba absolvuje nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
 • Navštěvující osoba, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad
 • Je nutné předchozí domluvení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou), z důvodu nutnosti koordinace počtu příchozích osob. Čas návštěvy bude stanoven předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Návštěvy musí používat po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Každá navštěvující osoba bude při vstupu dotazována na symptomy koronavirové nákazy a musí jí být změřena TT bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva povolena.
 • Na recepci se každá navštěvující osoba zapíše do knihy návštěv, kde vyplní čas návštěvy, jméno, příjmení, telefon a jméno navštívené osoby.
 • Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti, nebo ve venkovních prostorách zařízení.
 • Návštěvy na pokoji budou umožněny pouze u imobilních uživatelů, kterým zdravotní stav neumožňuje přesun na invalidní vozík.
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěvám doporučujeme dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se na co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a místnost bude dostatečně vyvětrána. 
 • Vzhledem k současné epidemiologické situaci není doporučeno využívat pro návštěvy hostovský pokoj.

Pobyty uživatelů mimo domov např. v rodině jsou možné za těchto následných opatřeních:

 • uživatel bude po návratu bezprostředně umístěn do oddělených prostor
 • bude mu proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;
 • umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů

V Kunovicích dne 8. 2. 2021                                                          Ing. Vladimíra Ševčíková

 

 

V zájmu zvyšování kvality poskytované sociální služby a v návaznosti na Koncepci rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 - 2020 snižuje naše zařízení kapacitu. Žádosti jsou nadále přijímány, posuzovány a v případě, že budou vyhovovat požadovaným kritériím, zařazovány do evidence žadatelů o sociální službu. Uživatelé jsou do zařízení přijímáni dle Metodického doporučení č. 1/2019, revize Metodického doporučení č. 2/2017 pro přijímání osob do domovů pro osoby se zdravotním postižením v domě snižování kapacity zařízení vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje. Žadatel o sociální službu může být přijat do domova na základě splnění podmínky vysoké míry potřeby péče a prokazatelných sociálních vazeb ve Zlínském kraji.