DZP Javorník, Chvalčov - Transformace pobytových služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov je zapojen v projektu

TRANFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ZLÍNSKÉM KRAJI


Informace o aktivitách projektu naleznete v níže uvedeném odkazu:

https://www.kr-zlinsky.cz/transformace-pobytovych-sluzeb-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-ve-zlinskem-kraji-cl-3879.html