DZP Javorník, Chvalčov - Cílová skupina

Cílová skupina

DZP Javorník, Chvalčov je koedukované zařízení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení) od 18-ti let, které pro své zdravotní a sociální znevýhodnění potřebují celodenní péči v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Služba je určena:

 • ženám a mužům s primárně mentálním postižením nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení)
 • osobám od 18-ti let
 • osobám s vysokou mírou potřeby péče

Služba není určena:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, jež nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

 Pravidla pro přijetí do DZP Javorník, Chvalčov:

 • Žadatel splňuje kritéria cílové skupiny DZP Javorník, Chvalčov
 • Nepříznivá sociální situace
 • Přihlíží se k sociálním vazbám ve Zlínském kraji
 • Míra potřeby péče
 • Vhodnost žadatele do konkrétního prostředí