DZP Javorník, Chvalčov - Aktuality

Doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučují

občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 vyvolaných novým koronavirem,

aby v následujících 14 dnech po opuštění oblasti s vysokým počtem onemocnění COVID-19 zvážili případnou návštěvu svých příbuzných a dalších osob, které jsou hospitalizovány ve zdravotnických zařízeních či pobývají v zařízeních poskytujících sociální služby (např. léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, zařízení následné péče).

Toto doporučení se vydává s cílem omezení dalšího rozšíření nemoci COVID-19.

Důsledně prosím dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním (usmrcujícím viry) účinkem.

                                                                                                   Tiskové oddělení MPSV

 

Kde nás najdete