DZP Staré Město - Kontakt

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město
Kopánky 2052
Staré Město

Telefon: 572544028 – 029

Vedoucí zařízení
Mgr. Pavlína Vavřiníková
Telefon: 572 544 029
Mobil: 737 619 069
E-mail: pavlina.vavrinikova@ssluh.cz

Vedoucí sestra
Ludmila Osičková
Telefon: 572 544 029
Mobil: 739 391 994
E-mail: ludmila.osickova@ssluh.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Emílie Sobková
Telefon: 572 544 029
Mobil: 603 883 231
E-mail: emilie.sobkova@ssluh.cz

Sociální pracovnice
Bc. Jitka Hřibová
Telefon: 572 544 029
Mobil: 603 883 231
E-mail: jitka.hribova@ssluh.cz 

Účetní
Jarmila Grebeníčková
Telefon: 572 544 029
E-mail: jarmila.grebenickova@ssluh.cz

Skladní
Helena Panáčková
Telefon: 572 544 029
Mobil: 603 488 641
E-mail: helena.panackova@ssluh.cz