Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Veřejný závazek

Posláním Domova se zvláštním režimem Nezdenice je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí osobám s demencí (Alzheimerova demence, různé jiné typy demence), které nejsou schopny postarat se sami o sebe v jejich domácím prostředí, mají sníženou míru soběstačnosti a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani za pomoci terénních a ambulantních služeb.

Zásady poskytování sociální služby

  • Bezpečné prostředí – úprava vnitřních i vnějších prostor pro poskytování kvalitní péče,
  • Individuální přístup –uživatele podporujeme v zachování jeho schopností a dovedností, v jeho samostatnosti a poskytujeme pomoc pouze při těch činnostech, které uživatel nezvládne sám. Uživatele podporujeme a poskytneme mu dostatek času na každodenní činnosti. Při příchodu do Domova se zvláštním režimem s uživatelem společně plánujeme průběh poskytované služby dle jeho osobních potřeb, přání a schopností. Snažíme se alespoň z části zachovat zvyky a denní rituály, které uživatel prováděl v domácím prostředí. Pozornost je zaměřena spíše na „obyčejné“ běžné úkony, jako je podpora soběstačnosti při hygieně, samostatné oblékání, podpora soběstačnosti při jídle, stolování, pomoc při úpravě stolu, při prostírání, příprava kávy, umytí hrnečku, uklizení drobného nádobí na jeho místo a podobně. Tyto a další běžné každodenní činnosti vytvářejí rámec normálního dne, oporu, rituál a pocit jistoty.
  • Podpora rodinných vztahů - podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli.
  • Zachování lidské důstojnosti a uplatnění svobodné vůle – každý uživatel je svébytnou osobností, a proto respektujeme jeho hranice a přenecháváme mu zodpovědnost za vlastní rozhodování podle jeho možností a schopností. Důstojnost uživatelů zachováváme např. formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku. Uživatele podporujeme a pomáháme jim, aby mohli dělat to, co si přejí a dokázali vše, co dokázat mohou.
  • Podpora kontaktu se společenským prostředím – uživatele podporujemeve využívání běžně dostupných služeb. Motivujeme k účasti na kulturních a společenských akcích v Domově se zvláštním režimem i mimo Domov dle vlastního výběru.
  • Zásada dodržování lidských práv a základní svobody – chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly Domova se zvláštním režimem, dodržujeme Etický kodex pracovníka DZR Nezdenice. Dbáme na vzájemnou toleranci a důvěru.

Kde nás najdete