Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Ostatní činnosti

Domov se zvláštním režimem plánuje průběh sociální služby uživatelů podle jejich individuálních potřeb, schopností, ale zároveň vychází i ze svých vlastních možností.

Individuální přístup k uživateli je na prvním místě, snažíme se zapojit uživatele při řešení různých situací, abychom podporovali jejich samostatnost a nezávislost.

Pracovníci při práci s uživateli využívají metody práce jako např. osobní rozhovory, pozorování, naslouchání, intuitivní techniky, bazální stimulaci, dotazníková šetření, využití prvků reminiscenční terapie, aj. Využívány jsou rovněž metody psychobiografického modelu péče, empatické fantazie a hypotéz.

Základní sociální poradenství pro zájemce o pobytovou sociální službu poskytují sociální pracovnice v pondělí v prodloužených hodinách do 16,30. Uživatelům služby je sociální poradenství poskytováno prostřednictvím sociálních pracovníků dle jejich aktuální potřeby.

Domov se zvláštním režimem není pro veřejnost uzavřeným zařízením, návštěvy jsou vítány a podporovány.

Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně. Návštěvní hodiny jsou od 8:00 do 20:00 hod. Výjimku mimo stanovené návštěvní hodiny lze udělit po dohodě s vedoucím pracovníkem.

V rámci zdravotnické péče poskytujeme pouze ošetřovatelské služby a úkony, které jsou v kompetenci všeobecné sestry na základě indikace lékaře. Lékařská péče v Domově je zajišťovaná praktickou lékařkou MUDr. Terezou Gottfriedovou, která ordinuje jednou týdně v odpoledních hodinách. Uživatel má rovněž možnost zůstat v péči svého dosavadního lékaře, ale v tomto případě je potřeba ze strany uživatele nebo jeho rodiny individuální zabezpečení léků nebo jiných zdravotnických pomůcek. Odborné ambulance zabezpečujeme po domluvě s uživatelem nebo rodinou v rámci našich možností.

Církevní bohoslužby

Uživatelé mají možnost navštívit církevní bohoslužby, které se konají dle potřeby v místní kapli. 1x za 14 dní v sobotu dochází do zařízení katolický kněz. V případě zájmu obchází kněz nebo řádová sestra pokoje a provádí modlitbu přímo u lůžka. Zařízení navštěvuji i jiné církve, dle dohody s vedením domova.

Služby poskytované za poplatek (fakultativní a doplňkové služby)

Jejich nabídku a výši naleznete v části webu výše úhrady za pobyt.

Externí služby za poplatek

  • kadeřnice
  • pedikérka
  • opravy a seřízení naslouchadel

CO UŽIVATELI NAŠE SLUŽBA NEMŮŽE NABÍDNOUT

  • Osobního asistenta - přítomnost jednoho pracovníka u jednoho uživatele po dobu 24 hodin.
  • Pomoc při činnostech, které uživatel zvládne sám. Snažíme se udržet u uživatelů  jejich soběstačnost a samostatnost, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na poskytované službě.