Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Cílová a vyloučená skupina

Uživatelé, kterým může být služba poskytnuta (cílová skupina)

Služba je určena osobám od 60 let a více.

Cílovou skupinou jsou osoby s jiným zdravotním postižením (jedná se o osoby trpící Alzheimerovou demencí, stařeckou a ostatními typy demence), které v důsledku ztráty paměťových a orientačních schopností nemohou již nadále setrvávat ve svém přirozeném prostředí a potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, která nemůže být poskytnuta jiným typem sociální služby (např. terénní služby, domovy pro seniory, aj.)

Službu nedokážeme poskytnout (vyloučená skupina)

  • osobám žádajícím o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
  • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, u nichž je pro zachování životních funkcí nutná intenzivní lékařská péče nebo jsou životně závislí na specializovaných přístrojích (například podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje, aj.),
  • osobám s akutní infekční nemocí,
  • osobám, které trpí prokázaným duševním onemocněním.

 

Kde nás najdete