Domov se zvláštním režimem Kvasice - Poskytované služby

Poskytovaná služba
Domov se zvláštním režimem ve smyslu ust. § 50 zákona čís. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění změn a doplňků. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou denně po dobu 24 hodin, nepřetržitě po celý rok.

Poslání
Vytváříme bezpečný a vstřícný domov lidem, kterým život s duševním onemocněním neumožňuje žít běžným způsobem života, protože potřebují trvalou podporu, pomoc, péči. Podporujeme zachování přirozených vztahových vazeb a umožnění takového způsobu života, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu ve společnosti.

Cílová Skupina

Cílovou skupinu služby tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním
z okruhu psychotických a afektivních poruch, v jehož důsledku potřebují trvalou podporu a pomoc.
Do domova jsou přijímáni klienti, kteří dovršili 50 let.

Nepřijímáme klienty, kteří trpí:
- mentálním postižením,
- závislostí na návykových látkách,
- Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence,
- těžkým smyslovým postižením.

Kdy nelze službu poskytnout:
1. Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá – žadatel nespadá do cílové skupiny,
2. Nemáme dostatečnou kapacitu služby (žadatel může být zařazen do pořadníku čekatelů).
3. Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí služby, protože trpí akutní infekční chorobou nebo potřebuje trvalou zdravotnickou péči.
4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností, vyplývajících ze smlouvy.

Poskytované činnosti
a) ubytování
b) stravování
c) pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f)  sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
i)  základní sociální poradenství

Cíle služby

 • Poskytnutí podpory a pomoci osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci tak, aby prostřednictvím této pomoci mohli žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
 • Poskytování takové míry pomoci a podpory, která je, přizpůsobena individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.
 • Zachování a rozvíjení vztahů.
 • Smysluplné nabízení využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení dovedností a schopností.   
 • Empatický a odpovědný personál, který se odborně vzdělává a má pro svou práci vytvořeny vhodné podmínky.
 • Služba, která je schopná reagovat na nové odborné poznatky, měnící se potřeby svých klientů i případné společenské změny.

Zásady poskytované služby

 • Bezpečnost - respektování základních lidských práv a svobod, ochrana lidské důstojnosti, respektování soukromí a vlastní vůle klienta, sociálně právní ochrana.
 • Režimový přístup – nastavením pravidelných činností vedeme klienty ke zdravému životnímu stylu (pravidelná strava, podávání léků, hospodaření s penězi apod.). Denní režim je pro klienta čitelný a pomáhá mu při orientaci v běžném životě.
 • Individuální přístup -  plánování péče a  uspokojování specifických potřeb jednotlivých klientů, podpora soběstačnosti, nabídka volnočasových aktivit, vytváření podmínek k umožnění žít způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení.  
 • Integrační přístup – snaha o přiblížení  běžného způsobu života, podpora a udržení přirozených společenských vztahů  - rodina, přátele, spoluobčané apod., spolupráce s obcí, školami, dalšími poskytovateli sociálních služeb a jinými institucemi.
 • Partnerský přístup  - dosažení vzájemné tolerance a důvěry mezi uživateli a zaměstnanci poskytovatele a uživateli navzájem.
 • Přístup dobrého hospodáře – hospodárné využívání finančních prostředků, řádná péče o majetek, ochrana životního prostředí.
 • Odborný přístup – sledování a zavádění nových poznatků, přístupů a metod v oblasti zdravotní a sociální péče, systematické vzdělávání personálu.

Personální zajištění služby
Přímou obslužnou péči poskytují odborně vyškolení pracovníci v sociálních službách nepřetržitě v ranních, odpoledních a nočních směnách, na úseku obslužné  činnosti.

Zdravotní péči zajišťují zaměstnanci zdravotního úseku - všeobecné sestry s platnou akreditací - v denních pracovních směnách.

Lékařskou péči pravidelně poskytují externí lékaři - praktický lékař jednou týdně (jinak dle potřeby) a lékař specialista (psychiatr) jednou za dva týdny.

Kapacita a ubytování v domově
Celková kapacita domova je 69 míst. Klienti jsou ubytováni v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.