Domov se zvláštním režimem Buchlovice - Aktuality

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s epidemií COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dochází s platností od 23. 9. 2020 k zákazu návštěv na všech pobytových sociálních službách Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. do odvolání (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba). 

Výjimku tohoto zákazu, ale s přesně stanovenými pravidly sociální služby pro návštěvy, tvoří uživatelé v terminálním stadiu, nezletilí uživatelé, uživatelé s omezením ve svéprávnosti, uživatelé sociálních služeb se zdravotním postižením a uživatelé, kde to vyžaduje psychický stav nebo sociální situace.

Tuto výjimku potvrzuje vedoucí konkrétní služby.

Aktualizováno 13.10.2020 dle Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020

Ing. Marie Fremlová,

ředitelka organizace

 

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ  - DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Na základě přijatého usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 s č. j. OVA 1206/2020   platí pro uživatele zákaz vycházení mimo službu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem. Zákaz se netýká situací, kdy uživatel navštíví lékaře, zdravotnické zařízení, soud, další instituci veřejné správy, kde je přítomnost vyžadována dle jiných právních předpisů. Zákaz se netýká situací, kde by tímto opatřením došlo k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby.

Výjimku z tohoto zákazu potvrzuje vedoucí konkrétní služby.

13.10.2020

Ing. Marie Fremlová

Ředitelka organizace

Informace pro rodinné příslušníky:

Svým příbuzným můžete do domova přinést nakoupené pochutiny, hygienické potřeby nebo jiné nezbytné věci po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí. 

Tel: 572 435 554, 730 584 521

Balíčky je možné předávat pouze v pracovní dny v čase od 7.00 - 15.30 hod.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se neváhejte obrátit telefonicky na pracovníky domova.