Domov pro seniory Uherský Ostroh - Poskytované služby

Poskytujeme  tyto  základní činnosti:

 • ubytování
 • stravu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování služeb a kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klientům nemůžeme poskytnout:

 • stálou přítomnost lékaře
 • zdravotnické úkony, které mohou být  konány jen v přítomnosti lékaře
 • individuální osobní  asistenci
 • odbornou fyzioterapii (elektroléčbu)

Ubytování

Kapacita zařízení je celkem 38 uživatel.K dispozici je  zde 20 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojů. V nově přistavěné budově jsou všechny pokoje s WC a sprchovým koutem. Některé pak v prvním patře mají balkón a pokoje v přízemí východ na terasu a do zahrady zařízení. Ve staré, zrekonstruované budově jsou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro imobilní uživatele.Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem a denně je zajištěn úklid všech pokojů i ostatních prostor zařízení vlastními pracovnicemi, taktéž praní prádla a jeho drobné opravy. Pro uživatele je k dispozici jídelna a k ní přilehlá odpočinková zóna s televizí a kuchyňkou, také dvě přilehlé terasy a jedna velká, krásná střešní terasa. Vše s lavičkami a stolky.  V nové budově ve 3. patře je pro uživatele k dispozici druhá malá čajová kuchyňka s várnou konvicí. Pro obyvatele i pracovníky je v zařízení lůžkový výtah.

Stravování

Pro uživatele je zajištěno celodenní stravování ve vlastní kuchyni Domova.  Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů.V domově jsou podávána tři hlavní jídla, dopolední a odpolední svačina.Na doporučení lékaře se podle zdravotního stavu obyvatel připravuje strava normální a diabetická. Pro všechny obyvatele Domova je k dispozici kuchyňský kout vybavený kuchyňskou linkou, chladničkou, varnou konvicí a mikrovlnnou troubou.
Obyvatelé, kteří nemají pohybové problémy, docházejí na stravu do jídelny, obyvatelé, kterým pohyb působí potíže, dostávají stravu na pokojích.

Lékařská péče

Pravidelně 1 x týdně dochází do Domova ošetřující lékařka, jinak dle potřeby. K ostatním odborným lékařům je zajištěn odvoz na základě indikace ošetřující lékařky sanitkou, v případě potřeby i doprovod personálu nebo po domluvě doprovod rodinných příslušníků uživatele. Respektujeme ale svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře, musí se však na tom s ním sám domluvit.

Ošetřovatelská a obslužná péče

Je prováděna na základě ordinací lékařů dle platných právních předpisů. Tuto odbornou péči zajišťují pracovnice domova- registrované všeobecné sestry v pracovní dny od 6.00 – 22.00 hod, o víkendech od 6.00 – 21.00 hod. Indikovaná zdravotní a ošetřovatelská péče je částečně hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.Obslužnou péči nepřetržitě 24 hodin denně zajišťují pracovnice sociální péče. Tým pracovníků poskytuje péči s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti.

Společenské a zájmové aktivity

 • sledování TV a videoprogramů
 • uživatelé se mohou zúčastňovat aktivizačních činností- např. drobná rehabilitace a masáže, cvičení vsedě, procvičování paměti, hraní společenských her, předčítání knih, výroba různé tematické výzdoby pro zařízení
 • z finančních darů pořádáme každoročně různé výlety, či kulturní a hudební představení, divadlo, venkovní grilování, posezení s harmonikou apod.
 • do Domova docházejí děti z mateřské a základní školy a připravují pro obyvatele krátká kulturní vystoupení
 • k dispozici je knihovna vybavená knihami a časopisy
 • k procházkám a odpočinku slouží celý rok zahrada a terasy

Služby

 • Obyvatelé mohou využívat služeb, které poskytuje město, ale také služby zajišťované přímo v Domově.
 • V Domově poskytuje služby kadeřnice a pedikérka, které na požádání uživatel kontaktuje personál. Tyto služby si hradí každý uživatel sám za svých finančních prostředků.
 • Domov zabezpečuje také praní veškerého prádla ve své  prádelně a zároveň i jednoduché opravy prádla poškozeného.
 • Sociální pracovnice pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí obyvatel ve vztahu k úřadům, např. MěÚ, ÚP, notářství, soudu, peněžním ústavům apod.

Návštěvy

Návštěvy příbuzných a přátel jsou v zařízení vítány. Naši uživatelé přijímají návštěvy denně do 20.00 hod v zimním období, v letním do 22.00 hod. Všechny návštěvy pak musí dodržovat Návštěvní řád zařízení tak, aby nerušili ostatní obyvatele.

V případě výskytu epidemií nebo závažných infekčních chorob mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány.

Úhrady za pobyt

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. a platnou směrnicí SSL Uh. Hradiště.

a) úhrada za celodenní stravu
(cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) – 235 Kč/den (racionální, diabetická, dietní a zvláštní strava) 

b) úhrada za ubytování
se liší podle typu pokoje:

jednolůžkový pokoj- 280 kč /den

dvoulůžkový pokoj- 270 Kč/den 

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem Domova.

Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým uživatelem individuálně ihned po nástupu do domova.

Domov pro seniory Uherský Ostroh- výše úhrad platné od 1.2.2023

STRAVA RACIONÁLNÍ/DIABETICKÁ/DIETNÍ/ZVLÁŠTNÍ

Jednolůžkový pokoj

    strava: 235,- Kč / den

    bydlení : 280,- Kč / den

    celkem: 15.965,- / 31 dnů, 15.450,- Kč / 30 dnů

Dvoulůžkový pokoj

    strava: 235,- Kč / den

    bydlení: 270,- Kč / den

    celkem: 15.655,- Kč / 31 dnů, 15.150,- Kč / 30 dnů