Domov pro seniory Uherský Ostroh - Aktuality

 

 

Protiepidemický návštěvní řád

Domova pro seniory Uherský Ostroh

Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s Protiepidemickým návštěvním řádem a svým vstupem vyjadřuje souhlas s dodržováním a respektováním tohoto řádu.

Návštěvy v našem zařízení jsou nově povoleny v tyto dny:  úterý, čtvrtek, sobota a  neděle od 15 hod do 17 hod. Návštěvu si předem domluvte telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Informujte nás o svém záměru návštěvy minimálně 24 hodin předem na telefonním čísle: 572 591 290

 • Vstup do zařízení mají povolený maximálně jen 1-2 osoby za uživatelem/ za den. Dětem a mládeži do 18 let je vstup do zařízení zakázán.

 

 • Maximální počet návštěv v zařízení je 10 návštěv za den.

 

 • Návštěva by měla trvat maximálně 30 minut.  

 

 • Pokud je váš příbuzný na dvoulůžkovém pokoji, návštěva bude probíhat na jídelně nebo nejlépe ve venkovních prostorách zahrady, při pěkném počasí. Domluvte se s personálem.

 

 • Na dvoulůžkovém pokoji je současně možná návštěva pouze u jednoho uživatele.

Protože chceme i nadále co nejvíce ochránit naše uživatele, žádáme vás, abyste dodržovali při návštěvách tato pravidla:

 • Při vstupu do zařízení Vám personál změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud bude vyšší než 37 stupňů C, nebudete na návštěvu do zařízení vpuštěni.

 

 • Návštěvy musí být zapsány do Knihy návštěv, každá osoba, včetně uvedení telefonického kontaktu na svoji osobu. Pravdivě odpoví na dotazy ohledně symptomů onemocnění COVID- 19 u své osoby a stvrdí svým podpisem v knize návštěv. Pokud má navštěvující osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

 

 • Dále si vždy vydezinfikujte obuv v plastové nádobě, která je u dveří a dezinfikujte si ruce dezinfekčním roztokem, je na stolku opět při vstupu do zařízení.

 

 • Vstupujte k nám pouze s vlastní čistou rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu. Nesundávejte si tyto ochranné prostředky po celou dobu pobytu v zařízení, ani na pokoji vašeho příbuzného.

 

 • Dodržujte odstup 2 m od příbuzného i každé druhé osoby.

 

 • Nenoste vašim příbuzným žádné jídlo a jiné nezabalené věci. Doneste jenom balené omyvatelné předměty a tyto předejte personálu, který provede před předáním uživateli dezinfekci.

 

 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení na pokoji uživatele, v případě nezbytnosti použijí WC u jídelny. O této skutečnosti informujte ihned pracovníka zařízení k provedení dezinfekce WC.

 

 • Není povolen volný pohyb návštěv po zařízení, návštěva proběhne vždy na jednom místě.

 

 • Pokud nebudete respektovat tyto pokyny, můžete být personálem ze zařízení vykázáni.

 

Omezení návštěv se nevztahuje na uživatele v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

 

Děkujeme vám, že chráníte dodržováním uvedených pravidel svého příbuzného, všechny ostatní klienty i zaměstnance v našem zařízení před možnou nákazou.


WhatsApp VIDEOHOVOR s uživatelkou / uživatelem
Telefonní číslo: 775 899 092

Pokud si přejete zprostředkování videohovoru s uživatelkou / uživatelem našeho

zařízení, kontaktujte nás nejdříve na tel. čísle 572 591 290 a my vám již videohovor

zprostředkujeme.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete