Domov pro seniory Uherský Ostroh - Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV


Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s epidemií COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dochází s platností od 23. 9. 2020 k zákazu návštěv na všech pobytových sociálních službách Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. do odvolání
 (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba).

Výjimku tohoto zákazu, ale s přesně stanovenými pravidly sociální služby pro návštěvy, tvoří uživatelé v terminálním stadiu, nezletilí uživatelé, uživatelé s omezením ve svéprávnosti, uživatelé sociálních služeb se zdravotním postižením a uživatelé, kde to vyžaduje psychický stav nebo sociální situace.

Tuto výjimku potvrzuje vedoucí konkrétní služby.

Aktualizováno 13.10.2020 

Ing. Marie Fremlová,

ředitelka organizace

 

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ  - DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Na základě přijatého usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 platí pro uživatele zákaz vycházení mimo službu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem. Zákaz se netýká situací, kdy uživatel navštíví lékaře, zdravotnické zařízení, soud, další instituci veřejné správy, kde je přítomnost vyžadována dle jiných právních předpisů. Zákaz se netýká situací, kde by tímto opatřením došlo k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby.

Výjimku z tohoto zákazu potvrzuje vedoucí konkrétní služby.

13.10.2020

Ing. Marie Fremlová

Ředitelka organizace


Informace pro rodinné příslušníky:

Svým příbuzným můžete do Domova přinést nakoupené pochutiny, hygienické potřeby nebo jiné nezbytné věci po předchozí telefonické domluvě. 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice

je od 24.9.2020 do odvolání

zařízení pro návštěvy uzavřeno.


Protiepidemický návštěvní řád

Domova pro seniory Uherský Ostroh

Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s Protiepidemickým návštěvním řádem a svým vstupem vyjadřuje souhlas s dodržováním a respektováním tohoto řádu.

Návštěvy v našem zařízení jsou nově povoleny v tyto dny:  středa a  sobota od 14 hod do 16.30 hod. Návštěvu si předem domluvte telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Informujte nás o svém záměru návštěvy minimálně 24 hodin předem na telefonním čísle: 572 591 290

 • Vstup do zařízení mají povolený maximálně jen 1-2 osoby za uživatelem/ za den. Dětem a mládeži do 18 let je vstup do zařízení zakázán. 
 • Maximální počet návštěv v zařízení je 10 návštěv za den. 
 • Návštěva by měla trvat maximálně 30 minut.   
 • Pokud je váš příbuzný na dvoulůžkovém pokoji, návštěva bude probíhat na jídelně nebo nejlépe ve venkovních prostorách zahrady, při pěkném počasí. Domluvte se s personálem. 
 • Na dvoulůžkovém pokoji je současně možná návštěva pouze u jednoho uživatele.

Protože chceme i nadále co nejvíce ochránit naše uživatele, žádáme vás, abyste dodržovali při návštěvách tato pravidla:

 • Při vstupu do zařízení Vám personál změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud bude vyšší než 37 stupňů C, nebudete na návštěvu do zařízení vpuštěni. 
 • Návštěvy musí být zapsány do Knihy návštěv, každá osoba, včetně uvedení telefonického kontaktu na svoji osobu. Pravdivě odpoví na dotazy ohledně symptomů onemocnění COVID- 19 u své osoby a stvrdí svým podpisem v knize návštěv. Pokud má navštěvující osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. 
 • Dále si vždy vydezinfikujte obuv v plastové nádobě, která je u dveří a dezinfikujte si ruce dezinfekčním roztokem, je na stolku opět při vstupu do zařízení. 
 • Vstupujte k nám pouze s vlastní čistou rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu. Nesundávejte si tyto ochranné prostředky po celou dobu pobytu v zařízení, ani na pokoji vašeho příbuzného. 
 • Dodržujte odstup 2 m od příbuzného i každé druhé osoby. 
 • Nenoste vašim příbuzným žádné jídlo a jiné nezabalené věci. Doneste jenom balené omyvatelné předměty a tyto předejte personálu, který provede před předáním uživateli dezinfekci. 
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení na pokoji uživatele, v případě nezbytnosti použijí WC u jídelny. O této skutečnosti informujte ihned pracovníka zařízení k provedení dezinfekce WC. 
 • Není povolen volný pohyb návštěv po zařízení, návštěva proběhne vždy na jednom místě. 
 • Pokud nebudete respektovat tyto pokyny, můžete být personálem ze zařízení vykázáni. 

Omezení návštěv se nevztahuje na uživatele v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

Děkujeme vám, že chráníte dodržováním uvedených pravidel svého příbuzného, všechny ostatní klienty i zaměstnance v našem zařízení před možnou nákazou.


WhatsApp VIDEOHOVOR s uživatelkou / uživatelem
Telefonní číslo: 775 899 092

Pokud si přejete zprostředkování videohovoru s uživatelkou / uživatelem našeho zařízení, kontaktujte nás nejdříve na tel. čísle 572 591 290 a my vám již videohovor zprostředkujeme.