Domov pro seniory Uherský Ostroh - Aktuality

OZNÁMENÍ

Od 25.5.2020 budou opět umožněny návštěvy uživatel.

Návštěvy jsou povoleny pouze za dodržování bezpečnostních pravidel.

Prosíme o jejich prostudování a striktní dodržování.

Děkujeme.

 

Informujte nás o svém záměru návštěvy minimálně 24 hodin předem na telefonním čísle: 572 591 290

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY:

Návštěvy v našem zařízení jsou opět povoleny každý den od 15 hod do 17 hod. Návštěvu si předem domluvte telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Protože chceme i nadále co nejvíce ochránit naše klienty, žádáme vás, abyste dodržovali při návštěvách tato pravidla:

  1. Vstup do zařízení mají povolený maximálně jen 1-2 osoby za klientem. Děti a mládež do 18 let zatím do zařízení nepouštíme.

Pokud je váš příbuzný na dvoulůžkovém pokoji, návštěva bude probíhat na jídelně nebo nejlépe ve venkovních prostorách zahrady, při pěkném počasí.

Domluvte se s personálem.

Návštěva by měla trvat maximálně 30 minut.  

Návštěvy musí zapsány do Knihy návštěv, každá osoba, a tímto také dávají dobrovolně souhlas, že mohou být kontaktovány v případě, kdyby se následně vyskytlo onemocnění COVID-19 v našem zařízení.

  1. Při vstupu do zařízení Vám personál změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud bude vyšší než 37 stupňů C, nebudete na návštěvu do zařízení vůbec vpuštěni.

 

  1. Dále si vždy vydezinfikujte obuv v plastové nádobě, která je u dveří a dezinfikujte si ruce dezinfekčním roztoku, je na stolku opět při vstupu do zařízení.

 

  1. Vstupujte k nám pouze s rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu. Nesundávejte si tyto ochranné prostředky po celou dobu pobytu v zařízení, ani na pokoji vašeho příbuzného.

 

  1. Dodržujte odstup 2 m od příbuzného i každé druhé osoby.

 

  1. Nenoste vašim příbuzným žádné jídlo a jiné nezabalené věci. Doneste jenom balené omyvatelné předměty a tyto předejte personálu, který provede před předáním uživateli dezinfekci.

 

  1. Návštěvy nemohou používat sociální zařízení na pokoji uživatele, v případě

           nezbytnosti použijí WC u jídelny. O této skutečnosti informujte 

           ihned pracovníka zařízení k provedení dezinfekce WC.

 

  1. Pokud máte nějaké zdravotní problémy- kašel, dušnost, rýmu, zvýšenou teplotu apod.,návštěvu příbuzného odložte až budete zase zdraví.

 

  1. Pokud nebudete respektovat tyto pokyny, můžete být personálem ze zařízení vykázáni.

 

Omezení návštěv se nevztahuje na uživatele v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

Děkujeme vám, že chráníte dodržováním uvedených pravidel svého příbuzného, všechny ostatní klienty i zaměstnance v našem zařízení před možnou nákazou.

 


WhatsApp VIDEOHOVOR s uživatelkou / uživatelem
Telefonní číslo: 775 899 092

Pokud si přejete zprostředkování videohovoru s uživatelkou / uživatelem našeho

zařízení, kontaktujte nás nejdříve na tel. čísle 572 591 290 a my vám již videohovor

zprostředkujeme.


 

V rámci neustále se zpřísňujících preventivních opatření informujeme veřejnost,

že do odvolání nebudeme přebírat balíčky pro uživatele.

Děkujeme za pochopení.

 

Zajišťujeme našim uživatelům vše potřebné, ať už se jedná o nákup hygienických

potřeb či pochutin v rámci pravidelných nákupů.


 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA

 

Od 3.3.2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 

Zákaz návštěv od 6.3.2020 do odvolání ve všech zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví České republiky zakazují návštěvy ve všech svých zařízeních sociálních služeb v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

 

Děkujeme za pochopení.


Ing. Marie Fremlová
Ředitelka organizace


 

ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DS A DZR MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

Ing. Marie Fremlová

ředitelka organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete