Domov pro seniory Uherské Hradiště - Cílová a vyloučená skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (60 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.

 

Negativní vymezení cílové skupiny 

(zájemci, kterým nemůže být služba poskytnuta):

  • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
  • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
  • zájemce, jehož chování způsobené duševním onemocněním (schizofrenie, psychózy, demence atd.) by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (agresivní chování, ohrožení svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí atd.)
  • akutní infekční onemocnění

Kde nás najdete