Domov pro seniory Uherské Hradiště - O domově

 


 

 

Motto domova: "Stáří je zatím jediný možný způsob, jak se dožít vysokého věku".

 

Domov pro seniory Uherské Hradiště

Domov pro seniory se nachází v klidné okrajové části sídliště Štěpnice, v těsné blízkosti Uherskohradišťské nemocnice a zároveň blízko Kunovického lesa, do kterého se dá dojít po cyklostezce přímo od Domova.

Kapacita služby je 112 lůžek.

Poslání služby

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje služby na základě skutečných potřeb uživatelů tak, aby byla udržena co nejdéle stávající soběstačnost a aby poskytování služby vedlo k důstojnému a aktivnímu prožívání života.

Cíle služby

 1. Podporovat stávající schopnosti a dovednosti v běžných činnostech uživatelů.
 2. Podporovat aktivní trávení volného času uživatelů s ohledem na jejich přání, schopnosti, dovednosti a zdravotní stav.
 3. Zachovávat či rozvíjet sociální kontakty s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
   

Zásady poskytované služby

 • Individuální přístup k uživateli
  Pracovníci zjišťují individuální potřeby uživatele. Služba uživateli je poskytována na základě dohodnutých osobních cílů, které jsou pravidelně hodnoceny. Pracovníci individualizují podporu, aktivizaci i komunikaci, respektují individuální návyky a zvyklosti uživatele. U uživatele se zhoršenou komunikací vychází pracovníci nejen z informací od rodinných příslušníků, ale především z projevů libosti a nelibosti samotného uživatele během poskytování služby.
 • Respektování vlastní volby uživatele
  Uživatel je podporován ve sdílení vlasního názoru a rozhodnutí. Pracovníci nepřebírají nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracují s možnými riziky a respektují jejich přiměřenou míru.
 • Přístup k uživateli jako rovnocennému partnerovi
  Pracovníci nevystupují vůči uživateli v nadřazené nebo podřazené pozici. Služba je založena na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele a možnostech a omezeních služby.
 • Respektování důstojnosti a práv uživatele
  Pracovníci při poskytování služby dbají na zajištění ochrany práv uživatele. Dbají na ochranu jeho soukromí, intimity, svobodného pohybu a rozhodování. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Ke každému uživateli přistupují citlivě, s úctou, taktem a respektem.
 • Podporování uživatele v zapojení se do běžného života společnosti
  Pracovníci uživatele podporují v kontaktu s rodinou, blízkými osobami, vrstevníky i při využívání vnějších dostupných služeb.

 
Kdy a kde jsou služby Domova pro seniory poskytovány:

Služby jsou poskytovány  nepřetržitě, celodenně na adrese:

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139
686 06 Uherské Hradiště

Doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Poskytujeme tyto základní služby:

 • poskytování pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního ubytování
 • poskytnutí celodenní stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Virtuální prohlídka Domova pro seniory Uherské Hradiště