Domov pro seniory Uherské Hradiště - Kontakt

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139,
686 06 Uherské Hradiště

Telefon: 572 414 532
Fax: 572 414 556


Vedoucí zařízení
Mgr. Lenka Šupková
Telefon: 572 426 532, 572 414 532
Mobil: 602 423 820
E-mail: lenka.supkova@ssluh.cz

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Bc. Pavla Konečná
Telefon: 572 426 528, 572 414 530
Mobil: 731 287 060
E-mail: pavla.konecna@ssluh.cz

Pro příjem žádostí kontaktujte sociální pracovníky:

Sociální pracovnice (1. oddělení - 4. a 5. patro)
Bc. Marie Adámková
Telefon: 572 426 530
Mobil: 731 645 323
E-mail: marie.adamkova@ssluh.cz

Sociální pracovník (2. oddělení - 1. a 2. patro)
Mgr. Roman Špaček
Telefon: 572 426 529, 572 414 530
Mobil: 739 321 746
E-mail: roman.spacek@ssluh.cz

Sociální pracovnice (3. oddělení - 3. patro)
(pracovní dny: pondělí, čtvrtek, pátek)
Bc. Vendula Černá
Telefon: 572 426 529, 572 414 530
Mobil: 734 681 760
E-mail: vendula.cerna@ssluh.cz

Vedoucí sestra
Jana Vacková
Telefon: 572 426 555, 572 426 533
Mobil: 734 681 761
E-mail: jana.vackova@ssluh.cz

Účetní
Vladislava Vybíralová
Telefon: 572 414 531
E-mail: vladislava.vybiralova@ssluh.cz

Oddělení I. (pečovatelky, 4. a 5. patro)
Telefon: 572 426 100

Oddělení II. (pečovatelky, 1. a 2. patro)
Telefon: 572 426 200

Oddělení III. - DZR (pečovatelky, 3. patro)
Telefon: 572 426 309

Pracovna všeobecných sester (4. a 5. patro)
Telefon: 572 426 490

Pracovna všeobecných sester (1. a 2. patro)
Telefon: 572 426 291

Pracovna všeobecných sester DZR (3. patro)
Telefon: 572 426 300