Domov pro seniory Uherské Hradiště - Aktuality

24. 7. 2020 - Pravidla pro návštěvy platná od 26. 5. 2020 zůstávají i nadále v platnosti.

22. 6. 2020 - Doposud trvají pravidla pro návštěvy platná od 26. 5. 2020.
Bližší informace viz níže.

 

Během víkendů není možnost objednávání návštěv do našeho domova. Objednávky směřujte prosím na pracovní dny. Děkujeme za pochopení.

 

Pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory Uherské Hradiště od 26. 5. 2020 

Koordinace návštěv

➢ Z důvodu zamezení velké koncentrace osob a nezbytné dezinfekci ploch přípravkem s virucidním účinkem musí být návštěva předem telefonicky nahlášena na čísle 735 745 403.

➢ Návštěvy mohou probíhat ve vyhrazených dnech: úterý, čtvrtek a sobota.

➢ Návštěvy mohou probíhat v čase od 13,00 – 17,00 hod.

➢ Maximální doba návštěvy je 1 hodina.

➢ Maximální počet osob pro návštěvu jednoho uživatele jsou dvě dospělé osoby (dětem do 15 let je vstup zakázán).

➢ Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.

➢ Maximální počet návštěv na jedno patro v zařízení je 5 návštěv za 1 hodinu.

➢ Pokud je to možné, s ohledem na zdravotní stav uživatele, doporučujeme, aby návštěva proběhla v zahradě domova.

➢ Na dvoulůžkovém pokoji je současně možná návštěva pouze u jednoho uživatele.

➢ Je možné přinášet pochutiny, hygienické potřeby a malé drobnosti pro uživatele ve vyhrazeném čase, tj. úterý, čtvrtek, sobota od 13,00 – 17,00 hod. 

Pokyny pro návštěvy

1) Po příchodu do vestibulu domova bude do Knihy návštěv zaznamenáno pověřeným zaměstnancem Vaše jméno a příjmení, telefonní kontakt a jméno uživatele, za kterým jdete na návštěvu. Dále budete tázáni na symptomy koronavirové nákazy a bude Vám změřena teplota. V případě naměřené teploty nad 37,0°C nebo pozitivních příznaků nemoci je návštěva zakázána.
2) Po celou dobu pobytu v domově musíte mít zakryty dýchací cesty (nos, ústa) vlastní rouškou.
3) Před nasazením rukavic jste povinni provést dezinfekci rukou.
4) Není povolen volný pohyb návštěv po zařízení, návštěva proběhne vždy na jednom místě.
5) Není možno využívat sociálních zařízení domova.
6) Mezi Vámi a Vaším blízkým (uživatelem naší služby) je nutno dodržet odstup alespoň 2 metry. 

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně. 

PROSÍME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL. 

VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNÝMI SILAMI PŘEDEJDEME NECHTĚNÉMU ŠÍŘENÍ NÁKAZY. 

 

Aktuální informace ze dne 6. 4. 2020: 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 ve Zlínském kraji je umožněn pobyt klientů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod. s platností od 6. dubna 2020.

Před návratem do sociální služby musí klient podstoupit testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Na základě tohoto negativního výsledku bude klient přijat zpět do sociální služby.

Po návratu do služby musí být klient umístěn po dobu 14 dní do izolačního pokoje.

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

Aktuální informace ze dne 30. 3. 2020: 

v rámci neustále se zpřísňujících opatření nebudeme do odvolání přebírat balíčky pro Vaše rodinné příslušníky. 
Děkujeme za pochopení.

Zajišťujeme našim uživatelům vše potřebné, ať už se jedná o nákup hygienických potřeb či pochutin v rámci pravidelných nákupů.

 

Aktuální informace ze dne 25. 3. 2020: 

prosíme všechny rodinné příslušníky o zvážení, zda je nezbytně nutné Vašim blízkým v tuto chvíli cokoliv nosit.

Prosíme, abyste vše, co budete chtít do Domova přinést, nejdříve konzultovali s personálem Domova telefonicky. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy nebo zprostředkujeme telefonický kontakt s Vašimi blízkými. Kontakt na personál Domova naleznete zde.

 

ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DS A DZR MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje je od 6. 3. 2020 Domov pro seniory Uherské Hradiště (jak služba domov pro seniory, tak služba domov se zvláštním režimem) pro návštěvy uzavřený.

Tento zákaz platí až do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

 

Aktuální informace ze dne 6. 4. 2020: 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 ve Zlínském kraji je umožněn pobyt klientů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod. s platností od 6. dubna 2020.

Před návratem do sociální služby musí klient podstoupit testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Na základě tohoto negativního výsledku bude klient přijat zpět do sociální služby.

Po návratu do služby musí být klient umístěn po dobu 14 dní do izolačního pokoje.

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

Aktuální informace ze dne 30. 3. 2020: 

v rámci neustále se zpřísňujících opatření nebudeme do odvolání přebírat balíčky pro Vaše rodinné příslušníky.
Děkujeme za pochopení.

Zajišťujeme našim uživatelům vše potřebné, ať už se jedná o nákup hygienických potřeb či pochutin v rámci pravidelných nákupů.

 

Aktuální informace ze dne 25. 3. 2020: 

prosíme všechny rodinné příslušníky o zvážení, zda je nezbytně nutné Vašim blízkým v tuto chvíli cokoliv nosit.

Prosíme, abyste vše, co budete chtít do Domova přinést, nejdříve konzultovali s personálem Domova telefonicky. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy nebo zprostředkujeme telefonický kontakt s Vašimi blízkými. Kontakt na personál Domova naleznete zde.

 

ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DS A DZR MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje je od 6. 3. 2020 Domov pro seniory Uherské Hradiště (jak služba domov pro seniory, tak služba domov se zvláštním režimem) pro návštěvy uzavřený.

Tento zákaz platí až do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

Kde nás najdete