Domov pro seniory Uherské Hradiště - Aktuality

STOP PŘÍJMU NOVÝCH UŽIVATELŮ
(sociální služba domov pro seniory, netýká se sociální služby domova se zvláštním režimem)

Na základě usnesení RZK 0713/R24/20 ze dne 21. 9. 2020 a v návaznosti na rekonstrukci jednoho patra služby domova pro seniory na službu domova se zvláštním režimem je s účinností od 1. 11. 2020 v Domově pro seniory Uherské Hradiště zastaven příjem nových uživatelů na službu domov pro seniory

Na sociální službu domova pro seniory se nebudou přijímat ani noví uživatelé a ani žádosti
o tuto službu (v případě zaslání žádosti po tomto datu Vám bude žádost vrácena zpět).

Doporučujeme se obrátit na jiná vhodná zařízení.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby sociálního poradenství se neváhejte obrátit na sociální pracovnice našeho domova, viz kontakt

Děkujeme za pochopení.

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV


Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s epidemií COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dochází s platností od 23. 9. 2020 k zákazu návštěv na všech pobytových sociálních službách Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. do odvolání
 (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba). 

Výjimku tohoto zákazu, ale s přesně stanovenými pravidly sociální služby pro návštěvy, tvoří uživatelé v terminálním stadiu, nezletilí uživatelé, uživatelé s omezením ve svéprávnosti, uživatelé sociálních služeb se zdravotním postižením a uživatelé, kde to vyžaduje psychický stav nebo sociální situace.

Tuto výjimku potvrzuje vedoucí konkrétní služby.

Aktualizováno 13. 10. 2020

Ing. Marie Fremlová,

ředitelka organizace

 

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ - DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Na základě usnesení vlády č. 1029 ze dne 12. října 2020 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu platí pro uživatele zákaz vycházení mimo službu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem. Zákaz se netýká situací, kdy uživatel navštíví lékaře, zdravotnické zařízení, soud, další instituci veřejné správy, kde je přítomnost vyžadována dle jiných právních předpisů. Zákaz se netýká situací, kde by tímto opatřením došlo k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby.

Výjimku z tohoto zákazu potvrzuje vedoucí konkrétní služby.

13. 10. 2020

Ing. Marie Fremlová

Ředitelka organizace

 

Informace pro rodinné příslušníky:

  • Je možné, abyste nosili svým příbuzným do domova nakoupené pochutiny, hygienické potřeby nebo jiné nezbytné věci.

Tyto věci je možno předat pracovnicím na vrátnici 
(doporučujeme po předchozí telefonické domluvě na čísle: 735 745 403) pouze ve všední dny (tj. od pondělí do pátku), a to v těchto časech: v pondělí a ve středu od 9,00 hod. do 15,00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek v čase od 9,00 hod. do 16,30 hod.

Během víkendů na vrátnici nikdo přítomen nebude.

Cokoliv, co přinesete, je potřeba označit číslem pokoje a jménem vašeho příbuzného. 

  • Nákupy pro uživatele, kterým příbuzní nemohou zajistit donášku do domova, budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách.

V případě jakýchkoliv jiných dotazů se neváhejte obrátit telefonicky na pracovníky domova.