Domov pro seniory Uherské Hradiště - Aktuality

Pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory Uherské Hradiště 
od 11. 1. 2021

Návštěvy budou umožněny osobám, které doloží některý z těchto dokladů:

 • o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2Z, který absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy (originál nebo ověřenou kopii);
 • o negativním výsledku RT-PCR vyšetření, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy (originál nebo ověřenou kopii);
 • o skutečnosti, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 (originál nebo ověřenou kopii);
 • v případě doložení absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu, který proběhl nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy formou SMS, návštěva podepíše čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost údajů;

Tyto doklady zůstanou na zařízení jako doklad o oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv.

 • návštěva musí být předem telefonicky nahlášena na čísle 735 745 403;
 • návštěvy mohou probíhat ve vyhrazených dnech: pondělí, středa a pátek;
 • návštěvy mohou probíhat v čase od 13,00 – 16,00 hod
  (do 16,00 hod. je nutno opustit budovu zařízení);
 • maximální doba návštěvy je 1 hodina;
 • maximální počet osob pro návštěvu jednoho uživatele jsou dvě osoby;
 • jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu;
 • maximální počet návštěv na jedno patro v zařízení je 5 návštěv ve stejném čase;
 • na dvoulůžkovém pokoji je současně možná návštěva pouze u jednoho uživatele;
 • je možné přinášet pochutiny, hygienické potřeby a malé drobnosti pro uživatele;
 • návštěvy u COVID+ uživatelů a uživatelů v karanténě jsou zakázány.

Pokyny pro návštěvy:

 • po příchodu do vestibulu domova budou odevzdány shora uvedené doklady pověřenému zaměstnanci, který zaeviduje Vaše jméno a příjmení, telefonní kontakt a jméno uživatele, za kterým jdete na návštěvu. Dále budete tázáni na symptomy koronavirové nákazy. V případě pozitivních příznaků nemoci je návštěva zakázána.,
 • po celou dobu pobytu v domově musíte mít zakryty dýchací cesty (nos, ústa) respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • po vstupu do zařízení je nezbytné provést dezinfekci rukou,
 • není povolen volný pohyb návštěv po zařízení, návštěva proběhne vždy na jednom místě,
 • není možno využívat sociálních zařízení domova,
 • musí být dodržen odstup alespoň 2 metry mezi osobami.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

PROSÍME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL.

VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNÝMI SILAMI PŘEDEJDEME NECHTĚNÉMU ŠÍŘENÍ NÁKAZY.

 

 

Je nám to líto, ale na základě změny epidemické situace v našem domově – rozšíření výskytu onemocnění koronavirem COVID-19 se s okamžitou platností
(ode dne 14. 12. 2020) vyhlašuje
zákaz návštěv.

Tento zákaz platí do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

Nošení balíčků našim uživatelům:

Je možné, abyste nosili svým příbuzným do domova nakoupené pochutiny, hygienické potřeby nebo jiné nezbytné věci.

Tyto věci je možno předat pracovnici na vrátnici (doporučujeme po předchozí telefonické domluvě na čísle: 735 745 403) pouze ve všední dny (tj. od pondělí do pátku), a to v těchto časech: v pondělí a ve středu od 9,00 hod. do 15,00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek v čase od 9,00 hod. do 16,30 hod.

Během víkendů na vrátnici nikdo přítomen nebude.

Cokoliv, co přinesete, je potřeba označit číslem pokoje a jménem vašeho příbuzného. 

V případě jakýchkoliv jiných dotazů se neváhejte obrátit telefonicky na pracovníky domova.