Domov pro seniory Nezdenice - Zjišťování spokojenosti

Zjišťování spokojenosti u osob blízkých klientům DS a DZR Nezdenice

Vážení návštěvníci našich stránek,

pokud máte osobní zkušenost s poskytovanými službami v našem Domově, rádi bychom Vás touto cestou laskavě požádali o spolupráci. V neustálé snaze zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, je pro nás velmi důležitý i nezaujatý „pohled zvenčí“. Vyplněním níže uvedeného dotazníku, nám pomůžete zjistit, v jakých oblastech poskytované péče nejste zcela spokojeni, na co je potřeba se více zaměřit, případně máte možnost nadnést nové nápady a poznatky nebo nás pochválit za naši práci. Dotazník spokojenosti pro veřejnost v elektronické podobě naleznete na úplném konci této stránky a vytištěné dotazníky naleznete ve vstupu do našeho Domova.

Vyplněný dotazník můžete vhodit do schránky umístěné u hlavního vchodu našeho Domova, zaslat poštou na adresu: Domov pro seniory Nezdenice, Nezdenice 233, Nezdenice 687 32.

Pokud upřednostňujete osobní jednání, vždy Vás rádi vyslechneme a zodpovíme případné dotazy či se pokusíme reagovat na Vaše připomínky. Pro osobní jednání doporučujeme kontaktovat sociální pracovnice nebo vedoucí pracovníky.

Moc Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše podněty.

Zjišťování spokojenosti u našich klientů

Právem každého klienta je podávat pochvaly, podněty, připomínky a stížnosti na kvalitu a způsob poskytované sociální služby osobně libovolnému pracovníkovi nebo psanou formou prostřednictvím schránek důvěry. Na uvedené reagujeme zpravidla ihned v rámci zkvalitňování poskytované služby. Na komplexnější podněty či stížnosti reagujeme nejpozději do 30 dnů od přijetí. 

Kvalitu poskytovaných služeb dále v Domově hodnotí naši klienti pravidelně minimálně 1x ročně prostřednictvím dotazníkového šetření. Zjišťujeme potřeby, spokojenost se službami, přístupem zaměstnanců v rámci péče, stravování, nabídkou aktivizačních činností a různých podnětů ke zlepšování služby.

Spokojenost klientů zjišťujeme i na schůzích rozšířeného výboru obyvatel, kde mohou klienti reflektovat zpětnou vazbu v rámci svých požadavků a přání s ohledem na poskytovanou službu a na pravidelných stravovacích schůzích.