Domov pro seniory Nezdenice - Protiepidemický návštěvní řád

ROUŠKU A RUKAVICE NESUNDÁVAJETE PO CELOU DOBU POBYTU V ZAŘÍZENÍ!!!
Je li to možné, vyvarujte se fyzického kontaktu s uživatelem, udržujte bezpečný odstup!

PROTIEPIDEMICKÝ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DS a DZR NEZDENICE platný od 25. 5. 2020

 1. Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s Protiepidemickým návštěvním řádem a svým vstupem vyjadřuje souhlas s dodržováním a respektováním tohoto řádu.
 2. Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně. Návštěvní hodiny jsou od 13:00 do 16:00 hod. Výjimky jsou možné v odůvodněných případech (např. pro návštěvu osoby v terminálním stádiu) po dohodě na níže uvedených kontaktech.

Doporučení pro hladký průběh návštěvy

 • Informujte nás o svém záměru návštěvy minimálně 24 h předem. Pro víkendovou návštěvu nejpozději v pátek do 12:00.
 • Pro službu domov pro seniory volejte 572 610 809 nebo pište na maria.borovska@ssluh.cz
 • Pro službu domov se zvláštním režimem volejte 604 229 030.

Sdělte jméno navštěvované osoby, plánovaný datum, čas návštěvy a informaci, zda si přejete pro navštěvovanou osobu připravit například na invalidní vozík.

 1. Návštěva do Domova přichází a návštěvu končí výhradně v hlavním vstupu do Domova. Zde se zapisuje do knihy návštěv, podepisuje čestné prohlášení, mění a nasazuje ochranné pomůcky, provádí dezinfekci a dále postupuje dle pokynů pověřeného pracovníka.
 2. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 3. Pro pohyb v areálu Domova si zajistěte čistou ústenku nebo roušku a jednorázové rukavice.
 4. Zejména pro návštěvy na dvoulůžkových pokojích, doporučujeme návštěvu uskutečnit v prostorách naší zahrady, kde jsou posíleny kapacity k sezení nebo mimo dvoulůžkový pokoj. Ve vnitřních prostorách jsou vhodná místa k posezení s navštěvovanou osobou mimo její pokoj označena jako „návštěvní zóna“.
 5. Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků (návštěva). Kontakt mezi uživatelem upoutaným na lůžko a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučujeme co nejkratší dobu.
 6. Délka návštěvy není omezena, její doba však koresponduje s návštěvními hodinami.
 7. Navštěvující osobě s teplotou nad 37,0°, osobě s pozitivními příznaky COVID-19 nebo osobě se zjevným respiračním onemocněním bude návštěva zakázána. Zakázaný vstup do zařízení mají osoby v karanténě a osoby, které vykazují známky agresivního nebo nevhodného chování.
 8. Návštěvníkům není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, omamné a psychotropní látky, zbraně, pyrotechnický materiál a nedoporučujeme přinášet nepřiměřené množství rychle se kazících potravin. Není povolen vstup do vnitřních prostor Domova se zvířaty.
 9. Ve vnitřních prostorách Domova je zakázáno kouření, výjimku představuje kuřárna ve 3. patře budovy „C“ (místnost č. 176).
 10. Je zakázáno odnášet nebo ničit zařízení Domova a úmyslně znečišťovat prostory Domova.
 11. Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby, v případě nezbytnosti použijí určené WC ve vstupní hale DS. O této skutečnosti informují pracovníka ve vstupu do zařízení k provedení dezinfekce.
 12. Vjezd vozidel návštěvníků do areálu je zakázán (dle dopravního značení).
 13. V mimořádných, havarijních nebo nouzových situacích, jsou návštěvníci povinni uposlechnout pokynů personálu, či respektovat rozhodnutí vydaná vedoucím Domova.
 14. Pokud návštěvníci nerespektují i přes ústní domluvu personálu Protiepidemický návštěvní řád, je personál oprávněn návštěvu ze zařízení vykázat a v odůvodněných případech přivolat Policii ČR.

Kde nás najdete