Domov pro seniory Nezdenice - Cíle Domova

Strategickým cílem Domova pro rok 2023 je zavedení paliativního přístupu a péče o naše klienty.

Cílem Domova je za přispění všech zaměstnanců

 • Zajistit důstojný způsob života pro všechny klienty.
 • Zajistit klientům potřebné zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
 • Udržet u klientů v maximálně možné míře jejich soběstačnost a samostatnost.
 • Zapojovat klienty do běžných činností komunity a pomáhat jim udržet kontakt s rodinou a přáteli.
 • Podporovat u klientů udržování běžného způsobu života, přirozené vztahy a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. 

Krátkodobé cíle Domova

 • Využívání supervizí v roce 2023, realizace školení na téma paliativní péče.
 • Materiálně - technické vybavení v rámci paliativní péče.
 • Zmodernizování vzhledu vstupní haly.
 • Zintenzivnění aktivizace klientů.
 • Vymalování všech společných prostor.

Dlouhodobé cíle Domova a stav jejich plnění

 • Modernizace komunikačního zařízení typu klient - pracovník.
  Je zpracována realizační projektová dokumentace.
 • Rozšíření parkoviště u DS Nezdenice.
  Zřizovateli předán projektový námět.
 • Pořízení klimatizace do pokojů klientů a kanceláří služby DS.
  Zřizovateli předán projektový námět.
 • Rekonstrukce všech bariérových sprchových koutů v pokojích klientů služby DS.
  Zřizovateli předán projektový námět.
 • Výměna osobních výtahů v zařízení.
  Zřizovateli předán projektový námět.
 • Rozšíření kapacity služby DZR.
  Probíhá mapování potřebnosti.
 • Pořízení generálního klíče a systému EPS ve všech místnostech v zařízení. 
  Zřizovateli předán projektový námět.

Splněné cíle Domova

 • KC: V roce 2023 absolvování odborných stáží, konferencí a školení na téma paliativní péče
 • KC: V roce 2022 pořízení klimatizace na úsek D3.
 • KC: V roce 2022 zintezivnění využití supervize.
 • KC: V roce 2022 nákup drobného nádobí do kuchyně.
 • KC: V roce 2022 nátěr a oprava venkovních palubek.
 • KC: V roce 2022 vybudována centrální koupelna v budově D 1.
 • KC: V roce 2022 opravy poškozených částí choníků kolem zařízení.
 • KC: V roce 2022 dovybavení úklidu novými vozíky.
 • KC: V roce 2022 proběhla rekonstrukce centrální koupelny na úseku C 2 i C 1.
 • KC: V roce 2022 jsme pořídili nový konvektomat do kuchyně.
 • KC: V roce 2022 jsme stabilizovali personální situaci na všech úsecích.
 • KC: V roce 2021 proběhla oprava nákladního výtahu v kuchyni.
 • KC: V roce 2021 proběhlo vymalování a dovybavení pracovny PSS "C".
 • KC: V roce 2021 proběhla výměna ohřívače TUV pro budovu A.
 • KC: V roce 2020 stabilizace provozu služby DS po převodu pracovníků na službu DZR.
 • KC: V roce 2020 dokončeno pokrytí WiFi v celém zařízení.
 • KC: V roce 2020 proběhla opravy koupelen v místnostech A č. 133 a 162.
 • KC: V roce 2019 proběhlo proškolení pracovníků DZR v šetrné sebeobraně.
 • KC: V roce 2018 proškoleno 20 PSS základním kurzem bazální stimulace.
 • KC: V roce 2018 vybudování nového zázemí pro personál PSS "D".
 • KC: Výběr a zaškolení pracovníků pro službu domov se zvláštním režimem (2019).
 • KC: V roce 2017 vybudována centrální koupelna v budově "D".
 • DC: Spuštěna služba DZR k 1. 2. 2019.
 • DC: V roce 2017 vybudována nová centrální koupelna v budově "D".