Aktuality

POZOR, od 16. 7. 2020 dochází v našem zařízení ke zpřísnění protiepidemického návštěvního řádu. Návštěvy budou nově povoleny pouze od čtvrtku do neděle. Návštěvníky žádáme, aby respektovali nastavená opatření protiepidemického návštěvního řádu, která mají za cíl chránit Vaše blízké. Bohužel se často u návštěvníků setkáváme se sundanými rouškami na pokojích, nerespektováním vyhrazených návštěvních zón a zlehčováním přijatých opatření. Zhoršená situace na Uherskohradišťsku je rovněž varovným signálem, nabádajícím k obezřetnosti. Chovejte se prosím u nás zodpovědně a děkujeme všem, kteří dbají nastavených preventivních opatření.

PROTIEPIDEMICKÝ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKTUALIZOVÁN K 16. 7. 2020.


Hledáme pracovnici prádelny a pracovníka v sociálních službách, podrobnosti v obrázcících níže.

Kde nás najdete