Aktuality

Omezení návštěv - aktuální podmínky pro uskutečnění návštěvy naleznete v záložce protiepidemický návštěvní řád.


Zpřísnění podmínek pro vycházky užvatelů.

Vláda
I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:
1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;

II. zrušuje ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.

Pozor, z důvodu nedostatečných ubytovacích kapacit pro zajištění následné karantény uživatelů z dvojlůžkových pokojů, nedokážeme vždy umožnit vycházky těchto uživatelů (záleží na aktuální obsazenosti). Prosíme nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním vycházky, informujte vedoucí přímé péče.


3. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.