Chráněné bydlení Uherský Brod - Aktuality

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Chráněného bydlení Uherský Brod

Pravidla

  • Je doporučeno, aby se návštěva předem ohlásila telefonicky na tel. čísle

RD Ant, Dvořáka 1248 a RD Na Dlouhých 1205: : 604 225 132 nebo e-mailem: chranenebydleni.ub@seznam.cz

RD Slovácké náměstí 2034: 731 694 882 nebo e-mailem: chbdelfin@seznam.cz

  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
  • Návštěvě je doporučeno dodržovat preventivní opatření (použití roušky, dezinfekce rukou). Návštěvy musí mít roušku zařízení a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce, desinfekce je u hlavních dveří.  
  • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob.
  •  Je vhodné, aby se osoba nahlásila v kanceláři u pracovníků, kde bude dotazována, zda se u ní neprojevují příznaky onemocnění COVID -19 a zapsala se do návštěvní knihy.
  • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.
  • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby
  • Návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách Chráněného bydlení Uherský Brod, v pěkném počasí doporučujeme, aby návštěva proběhla na zahradě domu.
  •  Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

 

 Děkujeme za pochopení a za zodpovědné jednání.

 

 Mgr. Klára Novotná, vedoucí zařízení

*}